Scheepvaartsector ziet het weer iets meer zitten

De hoop op een economisch herstel is ook in de scheepvaartsector voelbaar. De Shipping Confidence Survey van consultant Moore Stephens stond eind augustus op zijn hoogste peil dit jaar. Maar voorzichtigheid blijft geboden.

Moore Stephens meet sinds 2008 driemaandelijks het vertrouwenspeil in de scheepvaartsector op en legt daarvoor zijn oor te luisteren bij zowel reders en ship managers als bevrachters, scheepsmakelaars en andere spelers.

In de drie maanden tot eind augustus klom de Shipping Confidence Index naar een gemiddeld peil van 5.9 op een schaal van 10. Lang geen record, maar wel een verbetering van 0.6 tegenover eind mei. De index stond toen met 5.3 op zijn laagste peil ooit.

Alle deelsectoren geloven dat er beterschap op komst is. Geografisch is die overtuiging het sterkst in Amerika (6.3). Europa (5.9) en Azië (5.8) zaten dichter bij het algemeen gemiddelde.

Volatiliteit houdt aan

Vele respondenten blijven zich wel bewust van de grote volatiliteit in de markt. De te lage vrachttarieven, de aanhoudende overcapaciteit, de beperkte sloopactiviteit, de steeds strengere reguleringen en ondoordachte investeringen door equity funds die weinig voeling hebben met de markt, blijven hen zorgen baren. Bovendien zetten de lage olieprijzen een rem op de overschakeling naar alternatieve brandstoffen en zuinigere motoren, noteert een van hen.

Het geloof dat de sector opnieuw gouden jaren tegemoet vaart, is dan ook niet wijdverspreid, al steeg het aantal respondenten dat een belangrijke investeringen in het komende jaar niet uitsluit.

Richard Greiner, partner bij Moore Stephens, ziet een aantal trends op langere termijn in het voordeel van de scheepvaart en de maritieme handel werken. Het blijft voorlopig echter varen op zicht.