Grimaldi, Boskalis, Greenpeace, politiecontrole, afval en drugsmaffia

Kort, Varia
Julie Desmet
20220516 Zeebrugge Opruimactie 'Fishing for Litter'
Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne maakt vissers warm voor ‘Fishing for Litter’ © Team Justitie

De Scheepvaartpolitie schroeft de strijd tegen drugsmaffia terug, Greenpeace voert actie om zeecruiseschepen uit de Antwerpse binnenstad te weren en de Federale Wegpolitie organiseert de eerste nationale actie tegen afleiding achter het stuur.

GREENPEACE – 

Vrijwilligers van milieuorganisatie Greenpeace hebben op zondag 15 mei 2022 actie gevoerd aan de nieuwe cruiseterminal op het Steenplein in Antwerpen. Ze vinden dat zeecruiseschepen uit de binnenstad geweerd moeten worden omdat ze te veel CO2-uitstoot en fijn stof veroorzaken. Naast luchtvervuiling kaart Greenpeace ook geluidsoverlast en lichtvervuiling aan. De organisatie roept in een open brief gericht aan het stads- en havenbestuur op om extra te investeren in de verdere uitbouw van walstroominstallaties. (JD)

POLITIECONTROLE – 

Op dinsdag 17 en woensdag 18 mei organiseert de Federale Wegpolitie samen met 110 lokale politiezones de eerste nationale actie tegen afleiding achter het stuur. 48 uur lang zullen politiediensten in het hele land controleren, onder andere op het gebruik van de gsm achter het stuur. Met die actie wil de politie bestuurders laten nadenken over de gevaren van afleiding tijdens het rijden. De statistieken liegen er niet om: tot wel 25% van de ongevallen wordt veroorzaakt door afleiding achter het stuur. (YDS)

BELGISCHE HANDEL – 

De waarde van de goederenhandel van en naar België is in maart 2022 sterk gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De uitvoer naar de oorlogvoerende landen Oekraïne en Rusland daalt wel, maar door het beperkte gewicht van beide landen heeft dat een minieme impact op de totale handel. De sterke stijging van de handel in waarde is dan weer grotendeels (3/4) het gevolg van prijsontwikkelingen. Zo blijven de hogere energieprijzen de belangrijkste reden voor het verloop van de invoer. Die steeg in maart met 40% in waarde. De uitvoer ging er met 33,5% op vooruit. In het eerste kwartaal bedroeg de stijging respectievelijk 42,2% en 38,5%. De uitvoer naar Oekraïne is in maart met 75% teruggelopen in vergelijking met maart 2021. De uitvoer naar Rusland daalde met 25%. De invoer uit beide landen bleef toenemen. Voor Oekraïne gaat het over granen en voor Rusland over aardolie, gas en mest- en kunststoffen. (KH)

BOSKALIS – 

De Europese Commissie geeft groen licht voor de overname van de Nederlandse baggeraar Boskalis door investeringsmaatschappij HAL, zo meldt Transport-Online.nl. HAL heeft al een belang van iets meer dan 50% in het baggerbedrijf, maar wil de totaliteit verwerven. De waarde van Boskalis wordt op 4,2 miljard euro geraamd. Aangezien HAL in het verleden al geld in Boskalis stak en het ondertussen meer dan de helft van de aandelen in handen heeft, is dat niet het bedrag dat het voor de overname zal betalen. Beide partijen zijn nog in gesprek over het overnamebod. Boskalis telt wereldwijd meer dan tienduizend werknemers. Volgens HAL is het beter dat Boskalis niet meer beursgenoteerd is om toekomstige overnames te vergemakkelijken. (KH)

GRIMALDI – 

De Italiaanse rederij Grimaldi behaalde recordresultaten in het boekjaar 2021. De geconsolideerde omzet kwam uit op 3,5 miljard euro. In 2020 bedroeg die nog 2,8 miljard euro. De operationele winst steeg van 659 miljoen euro in 2020 naar 947 miljoen euro in 2021. Ondanks het tekort aan microchips en de beperkingen in passagierstransport, genereerde de Grimaldidochter Atlantic Container Line (ACL) en Grimaldi Deep Sea Services naar West-Afrika sterke resultaten. Ook de EuroMed-services waren succesvol. (JD)

WINDMOLEN – 

Het Agentschap Wegen en Verkeer start een proefproject aan het complex Zelzate-West, waar de E34 met de R4 kruist: een windmolen en 5.000 m² zonnepanelen zullen de nabijgelegen Debbautstunnel en Zelzatetunnel van elektriciteit voorzien. “Het is in Vlaanderen de eerste keer dat er zonnepanelen en een windmolen in de lussen van een verkeersknooppunt geplaatst worden. We willen zelf groene stroom opwekken om onze tunnels van elektriciteit te voorzien”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). (YDS)

BESPARINGEN – 

De Scheepvaartpolitie schroeft de strijd tegen drugsmaffia terug wegens besparingen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door de Federale Politie. Een aantal patrouilles van de scheepvaartpolitie in de haven van ­Antwerpen wordt afgeschaft, er wordt bespaard op weekend- en overuren en er komen ook geen “grote speciale ­acties meer ter ondermijning van belangrijke misdaad­fenomenen”. “We begrijpen dat niet”, zegt Joery Dehaes van het ACV. “Het lijkt erop alsof deze regering een verrottingsstrategie voert en de federale politie laat leegbloeden. De grote misdaad krijgt vrij spel.” Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden beloofde dat ze bij de regering zal pleiten voor meer budget voor de federale politie. “Maar een historische achterstand kan je niet op anderhalf jaar tijd keren.” (JD/Belga)

AFVAL – 

De Belgische vissers hebben in 2021 een recordhoeveelheid van 65 ton vuilnis uit de Noordzee gehaald. In 2020 werd er ‘slechts’ 17 ton verzameld. In het kader van het project ‘Fishing for Litter’ – een samenwerking van de Rederscentrale, de Vlaamse Visserijcoöperatie en de federale overheid – verzamelen vissers al het afval en plastic dat in hun visnetten zit en leveren die af bij hun terugkeer voor recyclage. Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne trok vandaag – 16 mei – naar de kaai in Zeebrugge om de vissers in de bloemetjes te zetten voor hun inzet (zie foto). (JD)