Lagere snelheid trucks op E17-viaduct Gentbrugge definitief behouden

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir
Vlaams Verkeerscentrum viaduct Gentbrugge
Viaduct Gentbrugge E17 © Vlaams Verkeerscentrum

Ook na een evaluatie van de geluidshinder houdt het Agentschap Wegen en Verkeer vast aan het verlaagde snelheidsregime voor trucks op het E17-viaduct in Gentbrugge. De Vlaamse overheid gaat wel in overleg met de transportsector over hun bezorgdheden.

De combinatie van de renovatie van het viaduct van Gentbrugge en de snelheidsverlaging heeft een positief effect op de geluidsniveaus in de omgeving. Dat is de conclusie van de metingen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) recent uitvoerde. “De renovatie van het viaduct heeft het gemiddelde geluidsniveau 4 tot 5 decibel doen dalen en zo de grootste verbetering gebracht wat betreft leefbaarheid. Bovendien heeft de snelheidsverlaging vooral een effect op de piekgeluiden, vaak veroorzaakt door het rijden over de voegen, en dat zorgt voor een bijkomende geluidsverlaging van 1 tot 2 dB. Beide ingrepen hebben dus hun effect niet gemist”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Verkeersveiligheid

Eerder bleek al dat de aanpassing van het snelheidsregime een positief effect had op de verkeersveiligheid en dat de impact op de doorstroming van het verkeer verwaarloosbaar was. Het verlaagde snelheidsregime van maximum 70 kilometer per uur voor vrachtwagens blijft dus behouden.

De Vlaamse overheid gaat in overleg met de sector rond andere bezorgdheden die mee aanleiding gaven tot het toeterprotest van vrachtwagenchauffeurs tegen de verlaging van de snelheid. De transportfederaties gaven eerder al te kennen dat woede over een gebrek aan respect voor chauffeurs aan de grondslag ligt van hun toeterprotest.