Grote bedrijven werken samen voor Antwerpse stadsdistributie

Nieuws, Transport
Jonas Van Boxel
CEO van Tri-Vizor Alex Van Breedam
CEO van Tri-Vizor Alex Van Breedam © Alex Van Breedam

Een groep bedrijven waaronder Delhaize, Proximus en Danone werkt in Antwerpen samen om leveringen te bundelen. Met ‘CULT’ wil initiatiefnemer TRI-VIZOR het aantal ritten verminderen, kosten verlagen en leveringen duurzamer maken.

CULT – Collaborative Urban Logistics & Transport – komt voort uit een projectoproep van de stad Antwerpen vorig jaar. Het idee van TRI-VIZOR werd toen samen met vijf andere projecten geselecteerd om op korte termijn de stedelijke logistiek te verduurzamen. We laten steeds meer aan huis leveren, wat zeker in de stad voor veel bestelwagenritten en bijgevolg overlast en vervuiling zorgt.

Kantelvolume

Alex Van Breedam, CEO van TRI-VIZOR, legt uit hoe CULT de stadsdistributie duurzamer kan maken. “Leveringen bundelen en met vaste rondes op vaste tijdstippen werken, het kan een grote positieve impact hebben op de leefbaarheid in de stad. Individuele logistieke bedrijven kunnen dergelijke schaaleffecten niet zelf realiseren, door de beenharde concurrentie en versnippering in de sector. Maar als we met een groep bedrijven naar die koeriers stappen, kunnen we een ‘kantelvolume’ samenbrengen om de investeringen mogelijk te maken.”

Centraal in het project staat het concept van ‘Green Deal Delivery’: leveringen op vaste tijdstippen, met groen transport zoals cargofietsen en elektrische bestelwagens en met koeriers die in verantwoorde arbeidsomstandigheden kunnen werken. “Bij stadsdistributie duiken steeds dezelfde problemen op, maar één bedrijf kan die nooit allemaal zelf oplossen. Door samen voldoende volume te verzamelen, wordt veel meer mogelijk.”

TRI-VIZOR kon al een aantal vooraanstaande bedrijven rond de tafel krijgen. Sinds januari zitten de logistieke verantwoordelijken van Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, Telenet en Schoenen Torfs op regelmatige basis samen om te bekijken hoe de samenwerking kan verlopen. “We schrijven nu logistieke dienstverleners als DPD en bpost aan om te bekijken hoe zij deel kunnen nemen aan de Green Deal Delivery. Koeriers moeten kunnen aantonen hoe ze op een duurzame manier de grote volumes slim kunnen combineren en duurzaam leveren. Idealiter komen verschillende dienstverleners aan boord die verschillende rollen kunnen spelen in CULT.”

Distributiecentra

Tot de CULT-plannen behoort ook een fysiek distributiecentrum aan de rand van de stad die door de logistieke dienstverlener wordt uitgebaat. “Wij noemen het een ‘urban consolidation centre’, waar de leveringen gebundeld kunnen worden. In Antwerpen gaan we misschien twee van dergelijke locaties nodig hebben”, zegt Van Breedam.

Start na zomer

Het initiatief, dat na de zomer de eerste leveringen wil doen, krijgt inhoudelijke en financiële ondersteuning van de stad Antwerpen. “De bedrijven zijn niet alleen samen sterk, ze zijn ook samen slim”, vindt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “Er is immers een direct verband tussen de bereikbaarheid van een stad, de economische slagkracht van die stad, de leefbaarheid ervan en de welvaart van de inwoners. Door innovatie en samenwerking is veel mogelijk, en daar is een initiatief als CULT een mooi voorbeeld van. Als stad moedigen wij dit soort samenwerkingen aan.”

Van Breedam wil van CULT een open gemeenschap maken waar zo veel mogelijk bedrijven, maar ook de stedelijke overheid en andere stakeholders, deel gaan van uitmaken. De ambities beperken zich bovendien niet tot één stad: “Zodra het project in Antwerpen vlot loopt, willen we de slimme stadsdistributie ook uitrollen naar andere steden. Bedrijven die toetreden tot CULT, kunnen zelf kiezen aan welk klantensegment ze bijvoorbeeld willen leveren en in welke steden ze actief willen zijn. Bedrijven die geloven in de uitbouw van een duurzame en efficiënte distributie in een leefbare stad zijn dus meer dan welkom.”

Jonas van Boxel