Demir: “Vaarverbod bij waterschaarste hoogst uitzonderlijk”

Nieuws, Transport
Koen Heinen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een ‘afwegingskader’ laten opmaken voor periodes met waterschaarste. Het moet beslissingsnemers helpen om maatregelen tegen elkaar af te wegen. Tot een vaarverbod zal het wellicht niet komen.

Met de zogenaamde ‘Blue Deal’ wil de minister Vlaanderen voorbereiden op de droogte van morgen met doelgerichte investeringen en een aanpassing van de regelgeving. De woordvoerder van de minister benadrukt dat het geen droogteplan is, maar een afwegingskader. Daarin werden, onder meer in overleg met de waterwegbeheerder, alle mogelijke maatregelen opgenomen, ook theoretische, in geval van waterschaarste. Voor elke maatregel is ook in kaart gebracht wat de economische kost is.

Het afwegingskader werd opgemaakt door een team onder leiding van professor Patrick Willems en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Scheepvaart

Volgens De Standaard behoorde in geval van effectieve waterschaarste een vaarverbod tot de mogelijkheden. De beslissing om in geval van waterschaarste tot bepaalde maatregelen inclusief een vaarverbod over te gaan, ligt volgens het kabinet van minister Demir bij de waterwegbeheerder voor wat de scheepvaart betreft. “Een vaarverbod is een scenario dat wellicht niet zal voorkomen”, benadrukt de woordvoerder.

Wat de scheepvaart in Vlaanderen betreft, werden onder meer de schuttingsverliezen of het waterverbruik aan de sluizen op het Albertkanaal, in de haven van Antwerpen en aan de sluis van Terneuzen in kaart gebracht. Het totale watergebruik door de scheepvaart via alle sluizen samen wordt geraamd op meer dan 4.500 miljoen m³ per jaar.  Het waterverlies via schuttingen naar Nederland (sluis Terneuzen) bedraagt 200 miljoen m³ per jaar. Op het Albertkanaal zijn een aantal sluizen ondertussen uitgerust met pompinstallaties die bij waterschaarste het water na een schutting van het benedenpand- naar het bovenpand kunnen terugpompen. In droogteperiodes wordt ook gegroepeerd schutten toegepast, zodat het watergebruik per schutting tot een minimum beperkt wordt.

Koen Heinen