Vloot zoekt scheepswerf voor bouw nieuwe loodsboten

Nieuws, Scheepvaart
Bart Meyvis
'Wandelaar'
‘Wandelaar’ © Herman Croenen

Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zoekt geïnteresseerde scheepswerven om de opvolger van de ‘Loodsboot 7’ te bouwen. Het schip zal als loodstender en als vervangend loodsstation dienen. MDK kondigt ook meteen aan op termijn de drie in dienst zijnde tenderswaths te willen vervangen.

Na de plaatsingsprocedure gaat de opdracht voor de bouw van het nieuwe schip nu de volgende fase in. Vloot, onderdeel van MDK, lanceerde een opdracht naar geïnteresseerde scheepswerven die de nieuwe loodsboot willen bouwen. Vloot doet dat aan de hand van een tweestapsprocedure. Eind januari is de selectieleidraad gepubliceerd waaruit kandidaatstellingen moeten volgen. De uiterste indieningsdatum is 19 maart 2023.

Daarna zullen de kandidaatstellingen beoordeeld worden en potentiële kandidaten gekozen worden. De gekozen kandidaten ontvangen in de tweede fase het bestek waarop ze zich moeten baseren om een offerte op te stellen. De indiening van de offertes van de tweede fase is volgt in het najaar van 2024. De offertes zullen vervolgens beoordeeld worden, waarna het gunningsvoorstel zal worden voorgelegd aan de Vlaamse regering.

Zusterschip

Binnen de gepubliceerde opdracht wordt ook gevraagd om een zusterschip, van hetzelfde type, te kunnen leveren. Dat biedt grote voordelen naar uitwisselbaarheid van toekomstige vaartuigen. Het zusterschip zal pas besteld worden nadat het eerste schip een zekere proeftijd heeft doorlopen. Een concrete timing voor dat tweede schip is er nog niet. Er zal een voorstel worden voorgelegd aan de volgende Vlaamse regering om hiervoor het nodige budget vrij te maken.

Nieuwe tenderswaths

In het kader van de vergroenings- en vernieuwingsstrategie van Vloot en bij uitbreiding die van het agentschap MDK, zal ook de vervanging van de huidige drie tenderswaths (Small Waterplane Area Twin Hull) – de ‘Wielingen’, de ‘Westdiep’ en de ‘Westerschelde’ – bekeken worden. Voor de bouw van die vaartuigen zal uiteraard een afzonderlijke overheidsopdrachtenprocedure in de markt geplaatst worden en dat uiteraard ook nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.

‘Wandelaar’

Het eerste nieuwe schip binnen de lopende opdracht kan instaan voor loodsentransport tussen Vlissingen en de loodspost Wandelaar en zal afwisselend met de moederswath ‘Wandelaar’ als loodsstation voor de Vlaamse kust functioneren, onder andere bij gepland onderhoud, bunkermomenten of technische uitval van de ‘Wandelaar’. Eens het schip zijn dienst heeft bewezen en de eventuele kinderziektes aangepakt zijn, zal het nieuwe vaartuig de huidige taken van de ‘Wandelaar‘ integraal kunnen overnemen.

Het nieuwe schip zal compatibel zijn met de huidige redeboten en tenderswaths. De vervanging van de bestaande vaartuigen kadert in de verjonging en tegelijkertijd vergroening van de beloodsingsmiddelen en is enorm belangrijk voor de continuïteit van de dienstverlening voor de hele nautische keten. Investeren in de volledige vloot voor de beloodsing op de Noordzee, is de komende jaren dan ook een van de topprioriteiten van MDK, waarvoor bijkomende investeringskredieten onmisbaar zijn.

Vloot zoekt scheepswerf voor bouw nieuwe loodsboten – Flows

Vloot zoekt scheepswerf voor bouw nieuwe loodsboten

Nieuws, Scheepvaart
Bart Meyvis
'Wandelaar'
‘Wandelaar’ © Herman Croenen

Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zoekt geïnteresseerde scheepswerven om de opvolger van de ‘Loodsboot 7’ te bouwen. Het schip zal als loodstender en als vervangend loodsstation dienen. MDK kondigt ook meteen aan op termijn de drie in dienst zijnde tenderswaths te willen vervangen.

Na de plaatsingsprocedure gaat de opdracht voor de bouw van het nieuwe schip nu de volgende fase in. Vloot, onderdeel van MDK, lanceerde een opdracht naar geïnteresseerde scheepswerven die de nieuwe loodsboot willen bouwen. Vloot doet dat aan de hand van een tweestapsprocedure. Eind januari is de selectieleidraad gepubliceerd waaruit kandidaatstellingen moeten volgen. De uiterste indieningsdatum is 19 maart 2023.

Daarna zullen de kandidaatstellingen beoordeeld worden en potentiële kandidaten gekozen worden. De gekozen kandidaten ontvangen in de tweede fase het bestek waarop ze zich moeten baseren om een offerte op te stellen. De indiening van de offertes van de tweede fase is volgt in het najaar van 2024. De offertes zullen vervolgens beoordeeld worden, waarna het gunningsvoorstel zal worden voorgelegd aan de Vlaamse regering.

Zusterschip

Binnen de gepubliceerde opdracht wordt ook gevraagd om een zusterschip, van hetzelfde type, te kunnen leveren. Dat biedt grote voordelen naar uitwisselbaarheid van toekomstige vaartuigen. Het zusterschip zal pas besteld worden nadat het eerste schip een zekere proeftijd heeft doorlopen. Een concrete timing voor dat tweede schip is er nog niet. Er zal een voorstel worden voorgelegd aan de volgende Vlaamse regering om hiervoor het nodige budget vrij te maken.

Nieuwe tenderswaths

In het kader van de vergroenings- en vernieuwingsstrategie van Vloot en bij uitbreiding die van het agentschap MDK, zal ook de vervanging van de huidige drie tenderswaths (Small Waterplane Area Twin Hull) – de ‘Wielingen’, de ‘Westdiep’ en de ‘Westerschelde’ – bekeken worden. Voor de bouw van die vaartuigen zal uiteraard een afzonderlijke overheidsopdrachtenprocedure in de markt geplaatst worden en dat uiteraard ook nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.

‘Wandelaar’

Het eerste nieuwe schip binnen de lopende opdracht kan instaan voor loodsentransport tussen Vlissingen en de loodspost Wandelaar en zal afwisselend met de moederswath ‘Wandelaar’ als loodsstation voor de Vlaamse kust functioneren, onder andere bij gepland onderhoud, bunkermomenten of technische uitval van de ‘Wandelaar’. Eens het schip zijn dienst heeft bewezen en de eventuele kinderziektes aangepakt zijn, zal het nieuwe vaartuig de huidige taken van de ‘Wandelaar‘ integraal kunnen overnemen.

Het nieuwe schip zal compatibel zijn met de huidige redeboten en tenderswaths. De vervanging van de bestaande vaartuigen kadert in de verjonging en tegelijkertijd vergroening van de beloodsingsmiddelen en is enorm belangrijk voor de continuïteit van de dienstverlening voor de hele nautische keten. Investeren in de volledige vloot voor de beloodsing op de Noordzee, is de komende jaren dan ook een van de topprioriteiten van MDK, waarvoor bijkomende investeringskredieten onmisbaar zijn.