Filip Declercq belicht duurzame terminal Wallenius Wilhelmsen

Flowsmagazine, Scheepvaart
Roel Jacobus
Filip Declercq
Filip Declercq © Roel Jacobus

Als projectmanager realiseerde Filip Declercq met zijn team de Orcelle Terminal van Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge. Dit nieuwe concept moet een ankerplaats worden in de eerste door hernieuwbare energie aangedreven verbinding van de moderne tijd.

In het meest recente Flows magazine laten we Filip Declercq aan het woord over deze duurzame terminal. “Hoe mooi zal het zijn als hier binnen enkele jaren het cargozeilschip ‘Orcelle Wind’ binnenvaart?”, mijmert Declercq. “Wallenius Wilhelmsen bekijkt duurzaamheid breed, met veel aandacht voor alle vier de P’s: people, planet, prosperity (welvaart) en principles of governance (deugdelijk bestuur).”

Al die aspecten kwamen de afgelopen vijf jaar aan bod tijdens zijn mandaat als projectmanager van de nieuwe Orcelle Terminal in Zeebrugge. De bestaande Canadaterminal van 50 hectare krijgt er aan het Verbindingsdok een gelijkwaardige oppervlakte van 49 hectare bij. In totaal is er nu al 80 hectare beschikbaar. “We zijn klaar met de eerste en tweede fase van de Orcelle Terminal. Voor de derde en laatste fase is het nu enkele jaren wachten. Daarvoor moet eerst de kade van het bouwdok van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding vrijkomen. We realiseerden van deze nieuwe terminal al tienduizend parkeerplaatsen. Na de volledige afwerking zullen het er achttienduizend zijn.”

Zonder gasleidingen

De aanleg van een nieuwe terminal vanaf nul bood de uitzonderlijke kans om meteen met alle inzichten van duurzaamheid rekening te houden. “We werken in de operaties en gebouwen zonder fossiele brandstoffen, mikken op groene walstroom en streven naar zoveel mogelijk elektrische voertuigen en vorkliften. Er liggen geen gasleidingen, maar overal staan er transformators voor hoogspanning. Die zullen van lokale groene stroom voorzien worden door nog te bouwen windturbines. Op de Canadaterminal hebben we al drie windturbines. Als we elektriciteit moeten bijkopen, dan is dat – ondanks de meerprijs – altijd groene stroom. In het Orcelle-concept zijn ook parkeeroppervlaktes infiltreerbaar met koolwaterstof- en vetafscheiders (kws). Zo respecteren we maximaal de ondergrondse waterhuishouding.”

Uitstoot wereldwijd reduceren

Als grootste vestiging in het wereldwijde netwerk is Zeebrugge een speerpunt van de Scandinavische rorogroep Wallenius Wilhelmsen, “Deze gedecarboniseerde terminal mochten we ontwikkelen met de steun van het hoogste groepsniveau. Het werd een concept dat we overal kunnen kopiëren. Dit past helemaal in de bedrijfsstrategie om onze CO2-uitstoot tussen 2019 en 2030 met 27,5% te reduceren door vernieuwing van de vloot en aanpassingen op de terminals. Op de Canadeterminal bijvoorbeeld werken we met tussenstappen: het vervangen van diesel door biodiesel en gaandeweg zoveel mogelijk elektrisch aangedreven rollend materiaal. Tegen 2050 moet al onze energie van hernieuwbare oorsprong zijn.”

Naast de logistieke tak Wallenius Wilhelmsen Solutions doet de scheepvaartdivisie Ocean eveneens zijn duit in het zakje. In augustus werden de handtekeningen gezet onder een bestelling van nieuwe schepen die kunnen varen op met groene stroom gemaakte methanol en voorbereid zijn op ammoniak. Vanaf 2026 worden er vier geleverd met een optie voor nog eens acht dergelijke schepen. Het gaat om kanjers met een capaciteit van maar liefst 9.350 auto’s.

Cargozeilschip

De naam Orcelle Terminal is niet toevallig. “Deze terminal maakt deel uit van het plan voor een net zero emissie end-to-end maritieme verbinding tegen 2027. Die wordt mogelijk gevaren met het cargozeilschip ‘Orcelle Wind’ dat nu in volle ontwikkeling is. Dat project wordt gedragen door een industrieel en wetenschappelijk consortium waartoe onder meer UGent behoort. Volgend jaar wordt aan land een zeilmast gebouwd om te bestuderen hoe de krachten daarop inwerken. Daarna wordt de technologie verder bestudeerd aan de hand van één zeilmast op een bestaand schip. Wanneer er voldoende kennis en data verzameld zijn, kan effectief een volledig nieuw schip met meerdere zeilen worden gebouwd. We verwachten dat dit zal binnenvaren na de afwerking van de nieuwe kade langs het Boudewijnkanaal in 2027 of 2028. Ik ben opgetogen dat ik daaraan mag meewerken als lid van het Orcelle Accelerator Team. Ook dat totaalconcept van een green corridor met varen op hernieuwbare energie tussen gedecarboniseerde terminals zullen we vervolgens wereldwijd kopiëren.”

ESG lijkt op ISO

De ESG-rapportering is voor Wallenius Wilhelmsen geen volstrekt nieuw terrein, zegt Declercq. “ESG vertoont veel gelijkenissen met ons ISO-systeem, waarin wij op groepsniveau al jaren een sustainabilityrapport schrijven en gerichte acties plannen. Onze CEO Lasse Kristoffersen is ervan overtuigd dat decarbonisatie de enige weg vooruit is, naast een ethische en duurzame relatie met alle medewerkers, aandeelhouders en klanten. Want ook de klanten rekenen op ons om samen de uitstoot van hun supplychains naar beneden te krijgen. Daartoe zetten we bijvoorbeeld sterk in op IT om de vaarroutes te optimaliseren en het aantal handelingen op de terminals tot een minimum te beperken.”

Impressie 'Orcelle Wind'
Impressie van cargozeilschip ‘Orcelle Wind’ (c) Wallenius Wilhelmsen
Filip Declercq belicht duurzame terminal Wallenius Wilhelmsen – Flows

Filip Declercq belicht duurzame terminal Wallenius Wilhelmsen

Flowsmagazine, Scheepvaart
Roel Jacobus
Filip Declercq
Filip Declercq © Roel Jacobus

Als projectmanager realiseerde Filip Declercq met zijn team de Orcelle Terminal van Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge. Dit nieuwe concept moet een ankerplaats worden in de eerste door hernieuwbare energie aangedreven verbinding van de moderne tijd.

In het meest recente Flows magazine laten we Filip Declercq aan het woord over deze duurzame terminal. “Hoe mooi zal het zijn als hier binnen enkele jaren het cargozeilschip ‘Orcelle Wind’ binnenvaart?”, mijmert Declercq. “Wallenius Wilhelmsen bekijkt duurzaamheid breed, met veel aandacht voor alle vier de P’s: people, planet, prosperity (welvaart) en principles of governance (deugdelijk bestuur).”

Al die aspecten kwamen de afgelopen vijf jaar aan bod tijdens zijn mandaat als projectmanager van de nieuwe Orcelle Terminal in Zeebrugge. De bestaande Canadaterminal van 50 hectare krijgt er aan het Verbindingsdok een gelijkwaardige oppervlakte van 49 hectare bij. In totaal is er nu al 80 hectare beschikbaar. “We zijn klaar met de eerste en tweede fase van de Orcelle Terminal. Voor de derde en laatste fase is het nu enkele jaren wachten. Daarvoor moet eerst de kade van het bouwdok van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding vrijkomen. We realiseerden van deze nieuwe terminal al tienduizend parkeerplaatsen. Na de volledige afwerking zullen het er achttienduizend zijn.”

Zonder gasleidingen

De aanleg van een nieuwe terminal vanaf nul bood de uitzonderlijke kans om meteen met alle inzichten van duurzaamheid rekening te houden. “We werken in de operaties en gebouwen zonder fossiele brandstoffen, mikken op groene walstroom en streven naar zoveel mogelijk elektrische voertuigen en vorkliften. Er liggen geen gasleidingen, maar overal staan er transformators voor hoogspanning. Die zullen van lokale groene stroom voorzien worden door nog te bouwen windturbines. Op de Canadaterminal hebben we al drie windturbines. Als we elektriciteit moeten bijkopen, dan is dat – ondanks de meerprijs – altijd groene stroom. In het Orcelle-concept zijn ook parkeeroppervlaktes infiltreerbaar met koolwaterstof- en vetafscheiders (kws). Zo respecteren we maximaal de ondergrondse waterhuishouding.”

Uitstoot wereldwijd reduceren

Als grootste vestiging in het wereldwijde netwerk is Zeebrugge een speerpunt van de Scandinavische rorogroep Wallenius Wilhelmsen, “Deze gedecarboniseerde terminal mochten we ontwikkelen met de steun van het hoogste groepsniveau. Het werd een concept dat we overal kunnen kopiëren. Dit past helemaal in de bedrijfsstrategie om onze CO2-uitstoot tussen 2019 en 2030 met 27,5% te reduceren door vernieuwing van de vloot en aanpassingen op de terminals. Op de Canadeterminal bijvoorbeeld werken we met tussenstappen: het vervangen van diesel door biodiesel en gaandeweg zoveel mogelijk elektrisch aangedreven rollend materiaal. Tegen 2050 moet al onze energie van hernieuwbare oorsprong zijn.”

Naast de logistieke tak Wallenius Wilhelmsen Solutions doet de scheepvaartdivisie Ocean eveneens zijn duit in het zakje. In augustus werden de handtekeningen gezet onder een bestelling van nieuwe schepen die kunnen varen op met groene stroom gemaakte methanol en voorbereid zijn op ammoniak. Vanaf 2026 worden er vier geleverd met een optie voor nog eens acht dergelijke schepen. Het gaat om kanjers met een capaciteit van maar liefst 9.350 auto’s.

Cargozeilschip

De naam Orcelle Terminal is niet toevallig. “Deze terminal maakt deel uit van het plan voor een net zero emissie end-to-end maritieme verbinding tegen 2027. Die wordt mogelijk gevaren met het cargozeilschip ‘Orcelle Wind’ dat nu in volle ontwikkeling is. Dat project wordt gedragen door een industrieel en wetenschappelijk consortium waartoe onder meer UGent behoort. Volgend jaar wordt aan land een zeilmast gebouwd om te bestuderen hoe de krachten daarop inwerken. Daarna wordt de technologie verder bestudeerd aan de hand van één zeilmast op een bestaand schip. Wanneer er voldoende kennis en data verzameld zijn, kan effectief een volledig nieuw schip met meerdere zeilen worden gebouwd. We verwachten dat dit zal binnenvaren na de afwerking van de nieuwe kade langs het Boudewijnkanaal in 2027 of 2028. Ik ben opgetogen dat ik daaraan mag meewerken als lid van het Orcelle Accelerator Team. Ook dat totaalconcept van een green corridor met varen op hernieuwbare energie tussen gedecarboniseerde terminals zullen we vervolgens wereldwijd kopiëren.”

ESG lijkt op ISO

De ESG-rapportering is voor Wallenius Wilhelmsen geen volstrekt nieuw terrein, zegt Declercq. “ESG vertoont veel gelijkenissen met ons ISO-systeem, waarin wij op groepsniveau al jaren een sustainabilityrapport schrijven en gerichte acties plannen. Onze CEO Lasse Kristoffersen is ervan overtuigd dat decarbonisatie de enige weg vooruit is, naast een ethische en duurzame relatie met alle medewerkers, aandeelhouders en klanten. Want ook de klanten rekenen op ons om samen de uitstoot van hun supplychains naar beneden te krijgen. Daartoe zetten we bijvoorbeeld sterk in op IT om de vaarroutes te optimaliseren en het aantal handelingen op de terminals tot een minimum te beperken.”

Impressie 'Orcelle Wind'
Impressie van cargozeilschip ‘Orcelle Wind’ (c) Wallenius Wilhelmsen