Zandvliet en Vlissingen al meer dan week onderbezet

Nieuws, Scheepvaart
Paul Verbraeken
VTS-centrale Zandvliet, onderdeel van de Schelderadarketen
VTS-centrale Zandvliet, onderdeel van de Schelderadarketen © MDK

‘Door omstandigheden’ is er al tien dagen en ook nog de voorbije nacht (van 21 op 22 augustus 2022) ‘verminderde dienstverlening’ voor de scheepvaart op de Schelde. Eerst moest de centrale van Vlissingen de assistentie terugschroeven, sinds donderdag moet Zandvliet dat elke dag doen.

Begin deze maand kondigde de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) plotseling aan dat er op zondagochtend 7 augustus op het traject Steenbank – Vlissingen ’s nachts gedurende enkele uren geen beloodste scheepvaart mogelijk zou zijn. Oorzaak: “ernstige onderbezetting” in de verkeerscentrale Vlissingen (VCVL), volgens een “Bekendmaking aan de Scheepvaart Scheldegebied” van toen. Die drastische ingreep bleek uiteindelijk veroorzaakt door één laattijdige ziekmelding. Een gevolg van de voortdurende besparingen, waarschuwden toen zowel de liberale overheidsvakbond VSOA als de neutrale Beroepsvereniging van Loodsen (BvL). “Het wordt een structureel probleem dat alleen maar crescendo kan gaan”, klonk het profetisch.

Estafettestokje van Vlissingen naar Zandvliet

Des te meer valt op dat uitgerekend na die waarschuwing de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) nu al tien dagen vrijwel elke dag “Berichten aan Belanghebbenden Scheldegebied” uitstuurt over ‘Verminderde Dienstverlening’. Wel werd in de meeste berichten niet meer gerept over ‘ernstige onderbezetting’ maar klonk het meestal omzwachteld als ‘door omstandigheden’.

Op vrijdag 12 augustus kondigde Vlissingen een verminderde dienstverlening aan van 14.00 uur tot 22.30 uur. Op zaterdag 13 augustus meldde de GNA dat Centrale Vlissingen ‘onderbezet zal zijn’ met als gevolg ‘verminderde dienstverlening’ in de shift van 14.00 uur tot 22.30 uur. En ook op de feestdag van maandag 15 augustus was er van 14.00 uur tot 22.30 uur vanuit Vlissingen verminderde dienstverlening. Dinsdag 16 augustus werden de diensten dan weer teruggeschroefd van dinsdagavond 22.30 uur tot woensdagochtend 17 augustus 7.00 uur. Telkens kwam die ‘verminderde dienstverlening’ er op neer dat een aantal VHF-kanalen niet zouden worden bediend.

Vanaf donderdag 18 augustus nam de Verkeerscentrale Zandvliet blijkbaar het estafettestokje over. ’s Ochtends maakte de GNA bekend dat ‘door omstandigheden’ Zandvliet die dag van 7.30 uur tot 19.30 uur minder diensten zou aanbieden. Concreet werd gewaarschuwd dat er geen voortdurende schermbewaking kon worden gegarandeerd en dat bij eventuele mist twee radarkanalen zouden worden gesloten. Dezelfde maatregel werd aangekondigd voor de nacht van vrijdag 19 augustus 19.30 uur tot zaterdagochtend 20 augustus 7.30 uur. En, jawel, ook zondagavond 21 augustus maakte GNA net voor het begin van de nachtshift dezelfde ‘verminderde dienstverlening’ bekend tot maandagochtend 22 augustus 7.30 uur.

Effect op Scheldevaart

In tegenstelling met het ingrijpende verbod op beloodste vaart begin deze maand, hebben de opeenvolgende dienstinkrimpingen van de voorbije week blijkbaar geen direct effect gehad op de Scheldevaart. Volgens insiders is dat logisch: “Als er te weinig personeel komt opdagen, dan moet in de eerste plaats de interne organisatie aangepast worden. De veiligheid komt daar totaal niet bij in het gedrang maar er dienen wel prioriteiten gesteld. Bij een geringere personeelsbezetting worden dan gewoon enkele minder prioritaire taken opgeschort, zoals het beluisteren van sommige kanalen.”

Aanwervingen

In een reactie bevestigt de administratie Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de tijdelijke personeelsproblemen in de Centrale Zandvliet. Over Vlissingen kan MDK zich niet uitspreken.

“Reeds geruime tijd nemen we nieuwe verkeersleiders in dienst in de Vlaamse verkeerscentrales om ons personeelsplan volledig ingevuld te krijgen”, aldus woordvoerder Peter Van Camp. “Ons opleidingsprogramma duurt negen maanden en draait op volle toeren. In november zal een lichting verkeersleiders de opleiding voltooien en dan staan er vier nieuwe verkeersleiders klaar om te werken in Zandvliet. Op 16 september start ook een nieuwe groep aan de opleiding en zullen opnieuw vier nieuwe verkeersleiders kunnen starten in Zandvliet. We werken proactief en houden al rekening met toekomstige pensioneringen.”

“Maar tijdens de zomermaanden nemen ook verkeerleiders vakantie waardoor er nu een klein personeelstekort is op verkeerscentrale Zandvliet”, zegt de woordvoerder nog. “Als medewerkers ziek worden, is het mogelijk dat iets niet volgens plan verloopt. Maar gelukkig is de bereidwilligheid van onze medewerkers groot om in te springen in afwachting van het in dienst komen van de nieuwe verkeersleiders in november. Met hun hulp zijn we erin geslaagd om de dienstverlening tijdens de voorbije vakantieweken te garanderen. Het verkeer is vanuit Zandvliet altijd veilig, efficiënt en volgens de internationale afspraken van en naar de havens begeleid.”