Katoen Natie start intermodale verbinding Antwerpen – Hull via Gent

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Containerbehandeling bij Katoen Natie
Containerbehandeling bij Katoen Natie © Katoen Natie

Katoen Natie zet een nieuwe intermodale verbinding op tussen Kaai 1227 in Antwerpen en de ABP Hull Container Terminal. Het bedrijf doet dat in samenwerking met de Gentse terminaloperator Stukwerkers en shortsearederij I-MOTION Shipping.

Een onestopshop voor verladers die containers van Antwerpen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) willen vervoeren, zo presenteert Katoen Natie de nieuwe dienst. “Wat we zien is dat een groot aantal containers per truck vanuit de haven van Antwerpen naar Gent of Zeebrugge wordt getransporteerd, om vervolgens het traject naar het VK per schip verder te zetten. De nood voor een shift van goederenvervoer over de weg naar andere intermodale alternatieven wordt met de dag groter”, vertelt Albert-Jan Ars, commercial manager bij Katoen Natie. “Naast de evidente milieuoverwegingen, draagt ook het huidige chauffeurstekort in Europa hieraan bij. In België alleen al bedraagt het tekort naar schatting vijfduizend chauffeurs. Dat tekort dreigt voor een opwaartse spiraal van prijsverhogingen in het wegtransport te zorgen.”

Per lichter naar Gent

Een alternatief ligt volgens Katoen Natie in het transport per lichter. Per lichter gaan containers van Antwerpen naar Gent, om daar vervolgens op een zeeschip overgeslagen te worden richting Hull. In deze nieuwe intermodale verbinding, fungeert de Katoen Natie-terminal (Kaai 1227) in Antwerpen als Extended Gateway voor de bestaande shortseaverbinding die I-MOTION Shipping vanuit North Sea Port (Gent) al naar Hull aanbiedt. 

“Met dit nieuwe product trachten we eveneens in te spelen op de congestieproblematiek die zich bij de grote containerterminals in Antwerpen voordoet”, klinkt het bij Katoen Natie. “We trachten onze containerlichters tijdig te behandelen en streven eveneens naar een doorlooptijd op onze terminal van maximaal een uur per truck.” Qua doelgroep wordt vooral gekeken naar petrochemische spelers, die nu al vaak een beroep doen op de logistieke diensten van de Katoen Natie-terminal aan kaai 1227, maar ook andere producten met bestemming Hull kunnen via die dienst worden verscheept. 

De nieuwe service beleeft zijn ‘première’ op Intermodal Marketplace (dinsdag 9 november). Momenteel worden er twee afvaarten per week gepland, op dinsdag en donderdag. Bedoeling is om over enkele weken al te gaan varen. Operationeel is alles in gereedheid gebracht. Zodra voldoende kritisch volume is bereikt, gaat de dienst van start. Afhankelijk van het succes van de huidige verbinding en de vraag, kan het aantal afvaarten (en het aantal bestemmingen in het VK) in de toekomst worden verhoogd.

Voor meer informatie: shortsea@katoennatie.com. Boekingen lopen rechtstreeks via: bookings@imotionshipping.com

Michiel Leen