Knokke-Heist start bevraging overlast haven Zeebrugge

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Haven Zeebrugge
Haven Zeebrugge © Henderyckx/MBZ

De gemeente Knokke-Heist zal haar inwoners bevragen over de hinder die zij ondervinden van de naburige haven van Zeebrugge. Vooral geluidoverlast, licht- en luchtvervuiling zijn het gemeentebestuur een doorn in het oog.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft op aangeven van de inwoners een bevraging opgesteld over de hinder die inwoners, tweedeverblijvers en toeristen ondervinden door de havenactiviteiten in Zeebrugge. Volgens de gemeente nemen die klachten alsmaar toe. Het gemeentebestuur heeft naar eigen zeggen recent al schriftelijk contact opgenomen met het Zeebrugse havenbestuur om te weten te komen welke mogelijke oplossingen de haven zelf uitwerkt om de hinder tot een minimum te beperken. Knokke-Heist vraagt zijn inwoners op zijn website de vragenlijst in te vullen.

Constante geluidsoverlast

Een bevraging bij de bewoners moet het probleem scherp in beeld krijgen. Inwoners en tweedeverblijvers krijgen evenwel ook de kans om hun eigen oplossingen aan te dragen. “De meest voorkomende klachten over de haven zijn geluidsoverlast, licht- en luchtvervuiling”, laat het gemeentebestuur optekenen.

“De geluidsoverlast is bijna constant aanwezig, al is de hinder ’s nachts groter omdat er veel omgevingsgeluid wegvalt en mensen nood hebben aan nachtrust. Veel inwoners hebben dan ook al zelf maatregelen genomen om de hinder in te perken, denk maar aan isolerend glas, nieuwe dichtingen, slapen met de ramen dicht en oordoppen gebruiken. Maar toch blijkt dat voor velen niet te volstaan. De lichtvervuiling is vooral visueel hinderend. De luchtvervuiling wordt dan weer grotendeels veroorzaakt door de schepen die nog altijd aangewezen zijn op hun eigen energieproductie via dieselmotoren. Walstroom (stroom in de haven zelf) kan hier mogelijk soelaas brengen.”

Flows contacteerde het Zeebrugse havenbestuur voor een reactie, maar heeft die nog niet ontvangen. 

Michiel Leen