Havenbedrijf Antwerpen eist met 150 anderen actie nuluitstoot 2050

Nieuws, Scheepvaart
Julie Desmet
Uitstoot scheepvaart
Uitstoot scheepvaart © ICS

De ‘grote jongens’ in de maritieme industrie eisen actie van regeringen om de internationale scheepvaart tegen 2050 koolstofvrij te maken. En ze willen een snelle invoering van een koolstofheffing tegen 2025.

Meer dan 150 industrieleiders van toonaangevende scheepvaart-, financiële, energie- en logistieke bedrijven hebben opgeroepen tot krachtige beleidsmaatregelen van de overheid. De groep ondertekende op 22 september de ‘Call to Action for Shipping Decarbonization’ van het Global Maritime Forum. De oproep tot actie moet de wereldleiders ertoe aanzetten om de scheepvaart op één lijn te brengen met de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs.

Onder de ondertekenaars bevinden zich enkele van ’s werelds grootste spelers in de wereldhandel, waaronder de havens van Antwerpen en Rotterdam en rederijen Maersk, Euronav, Hapag-Lloyd, Mitsui OSK Lines en MSC. 

Wereldwijde koolstofheffing

Maersk benadrukte ook de noodzaak van een marktgebaseerde maatregel om de concurrentiekloof tussen fossiele scheepsbrandstoffen en koolstofneutrale alternatieven te dichten, iets wat wordt gesteund door vele andere ondertekenaars van het nieuwe pact.

3%

De scheepvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. In 2018 heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een eerste strategie opgesteld voor broeikasgasreductie. Die is erop gericht de totale jaarlijkse emissies van de internationale scheepvaart tegen 2050 met ten minste 50% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2008. De strategie zal in 2023 worden herbekeken, waarbij de ondertekenaars van het nieuwe initiatief stellen dat volledige decarbonisatie mogelijk is als de particuliere sector samenwerkt met regeringen over de hele wereld.

Julie Desmet