PSA Zeebrugge werkt met volumegroei stapsgewijs oude verliezen weg

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus
De nieuwe beweegbare brug in het Wielingendok
De nieuwe beweegbare brug in het Wielingendok © PSA Zeebrugge

Na opnieuw een winstjaar blijft PSA Zeebrugge op koers om de financiële verliezen uit het verleden weg te werken. De volumetoename in 2020 wordt dit jaar doorgetrokken met de bijkomende, tweede Scandinaviëdienst van Wallenius SOL.

De Nationale Bank van België publiceerde de jaarrekening 2020 van de naamloze vennootschap PSA Zeebrugge, exploitant van de terminal voor hoofdzakelijk papierproducten. Daaruit blijkt dat de multipurpose-terminal, gespecialiseerd in papierproducten, vorig jaar 32,93 miljoen euro bedrijfsinkomsten verwierf. Dat was een stijging met 7,35% ten opzichte van 2019.

“De omzetstijging was voornamelijk een gevolg van de volumetoename door het aantrekken van nieuwe klant CLdN”, meldt het verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders. “Dat werd wel gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de volumes bij klant Stora Enso.”

Historische verliezen wegwerken

Daartegenover stegen ook de bedrijfskosten: met 12,13% tot 31 miljoen euro. Tijdens het boekjaar 2020 werd voornamelijk geïnvesteerd in een nieuw ponton (zie foto) en aanpassingen van het IT-netwerk. Het resultaat was 1,92 miljoen euro bedrijfswinst, ongeveer een derde minder dan de 3,02 miljoen van het jaar voordien. De uiteindelijke te bestemmen winst – na financiële kosten en belastingen – van het boekjaar bedroeg 1,78 miljoen euro.

Dankzij opnieuw een winstjaar, komt PSA Zeebrugge alweer een stap dichter bij de break-even. Eind 2019 bedroeg het overgedragen verlies van de vorige jaren nog 7,47 miljoen euro. Dankzij de 1,78 miljoen euro winst van 2020 is het overgedragen verlies gemilderd tot 5,69 miljoen euro. De raad van bestuur beklemtoont dat het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar is. “De vennootschap bezit voldoende liquiditeit en de multipurpose-terminal is winstgevend. De raad van bestuur gaat er daarom vanuit dat, net zoals in 2017, 2018, 2019 en 2020, de verliezen uit het verleden verder gecompenseerd zullen worden door de toekomstige activiteiten.” De optelsom van de 4,31 miljoen euro reserves en 13,93 miljoen euro kapitaal, min het overgedragen verlies van 5,69 miljoen euro, resulteerde eind 2020 in 12,55 miljoen euro eigen vermogen.

Capaciteitsverhoging

Het verslag verwijst naar een contract met een nieuwe klant dat in 2021 in werking zou treden. Het gaat om de behandeling van de tweede dienst van Wallenius SOL, die voornamelijk lading van de Finse papierproducent Metsu Board vervoert.

PSA Zeebrugge behandelt meer dan 4 miljoen ton goederen per jaar, waarvan meer dan 1,5 miljoen ton multimodale overslag van papier- en woudproducten. Er werken een 25-tal bedienden en een 185-tal havenarbeiders. De terminal is verbonden met Noorwegen, Zweden, Finland, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en trans-Atlantische bestemmingen in de Verenigde Staten en Brazilië. De infrastructuur van de site van 60 hectare wordt stap voor stap uitgebreid voor meer capaciteit.

Roel Jacobus