Reders halen slag thuis: wijziging scheepvaartwetboek goedgekeurd

Nieuws, Scheepvaart
Philippe Van Dijck
Belgisch Scheepvaartwetboek door Philippe Van Dijck
Belgisch Scheepvaartwetboek door Philippe Van Dijck © Philippe Van Dijck

De Kamer keurde het voorstel goed tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek. Diverse stakeholders zijn misnoegd over die wijziging en voorspellen het einde van verschillende goederenstromen.

Enkele weken geleden werd een ontwerp ingediend tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek, dat amper een half jaar van kracht was. Donderdagavond laat keurde de plenaire zitting van de Kamer het voorstel goed, ondanks de diverse protesten tegen het voorstel. Er waren opvallend veel onthoudingen bij de stemming (52), maar met 85 stemmen voor en amper 1 stem tegen werd de wijziging zonder opmerking aangenomen.

Misnoegd

Hoewel een groot deel van de wijzigingen nuttige correcties zijn met als doel enkele fouten in het wetboek recht te zetten, werden er ook een aantal artikels fundamenteel inhoudelijk gewijzigd. Om die reden keerden een aantal belangengroepen, zoals de Vereniging van Transportverzekeraars (BVT) en FORWARD, zich radicaal tegen het voorstel. Enkele dagen geleden sloten ook UNIZO en VBO zich aan bij dat standpunt. Het kwam zelfs tot een aantal persoonlijke brieven aan minister Vincent Van Quickenborne om de stemming uit te stellen en het ontwerp te heroverwegen. Last minute werd zelfs nog een nieuw aangepast voorstel uitgewerkt op vraag van een aantal belangengroepen maar uiteindelijk werd de tekst van het ontwerp ongewijzigd goedgekeurd door de Kamer.

Ook prof. Van Hooydonk, die als voorzitter van COMAR (Commissie Maritiem Recht) het Belgisch Scheepvaartwetboek heeft voorbereid, sprak zich deze week openlijk uit tegen het wijzigingsontwerp.

Naast de inhoudelijke bezwaren hekelen de belangengroepen ook de manier waarop de wijziging tot stand is gekomen. BVT betreurde dat blijkbaar alleen de Koninklijke Redersvereniging geraadpleegd werd over de wijzigingen, die nochtans grote nadelige gevolgen kunnen hebben voor de hele sector.

Onevenwicht

Hoewel de discussie draait om enkele artikels, is de impact van deze inhoudelijke wijzigingen mogelijk erg groot. De diverse belangengroepen wezen op het feit dat het bestaande delicate evenwicht uit het Belgisch Scheepvaartwetboek tussen de reders enerzijds en de lading anderzijds, ernstig wordt verstoord in het voordeel van de zeevervoerders.

Zo zal het voor eindontvangers van lading die in België aankomt in veel gevallen niet meer mogelijk zijn om hun vordering in te dienen voor een Belgische rechtbank. Ze zullen hun vordering moeten indienen bij de rechtbank of arbitrage-instelling volgens de bepalingen uit de vervoersovereenkomst (Singapore en Londen zijn daarbij geen uitzonderingen). Zeker voor kleinere spelers en KMO’s is dat een moeilijke uitdaging.

Ook is het de ladingbelangen niet meer toegestaan zijn om voor hun beschadigde lading een uitvoerend beslag te leggen op het schip. Dat is onder de huidige versie van het Belgisch Scheepvaartwetboek wel mogelijk. Bewarend beslag voor ladingschade blijft wel nog mogelijk.

Effect op goederenstromen

Het valt af te wachten wat de economische effecten zullen zijn voor de goederenstromen die via de Belgische havens lopen. Volgens een aantal stakeholders betekent dit het einde van de Belgische havens omdat ontvangers van lading hierdoor sterk benadeeld worden. Ook bestaat er altijd de mogelijkheid dat de rechters die de wet zullen moeten toepassen, de wijzigingen op een creatieve manier zullen interpreteren met het oog op de huidige polemiek.

De Belgische reders zijn ongetwijfeld opgetogen met de stemming. Volgens de reders wordt België juist aantrekkelijker voor rederijen om ons land aan te lopen omdat mogelijke ladingclaims zullen worden beslecht door de rechtbank (of arbitrage-instelling) van de keuze van de rederij en omdat ze voor ladingschade nu geen uitvoerend beslag meer riskeren in België op hun schepen.

Inmiddels hebben een aantal belangengroepen ook aangekondigd dat zij verder ten strijde trekken tegen de wijziging en zullen proberen om de wijziging ongedaan te maken.

Pleziervaart en autonome vaart

Naast de bewuste inhoudelijke wijzigingen – die in totaal maar een tiental artikels betreffen – werden ook een aantal correcties uitgevoerd en nieuwe bepalingen opgenomen over pleziervaart (Boek 5). Het deel over de pleziervaart is een loutere integratie van de bestaande wetgeving in een nieuw Boek 5 van het Belgisch Scheepvaartwetboek. Over die bepalingen waren er geen fundamentele bezwaren uit de sector.

Philippe Van Dijck