Flowspanel over digitalisering in havens: “Kom alsjeblieft uit je kot”

Eventverslag, Scheepvaart
Jonas Van Boxel
© Port of Antwerp

Innovatie-experten gingen tijdens de Haventop van Flows in debat over digitalisering en de manier waarop havens daarmee toegevoegde waarde kunnen creëren. Het grondbeginsel is alvast duidelijk: samenwerking.

“We moeten het in Vlaanderen niet hebben van onze lage arbeidskosten”, startte panelleider Wouter Van Bockhaven, professor aan de Antwerp Management School (AMS), het panel ‘Toegevoegde waarde verhogen met digitalisering’. “We moeten het hebben van onze innovatie om competitief te blijven.”

Volgens Norbert Kouwenhoven, die voor IBM werkt aan het wereldwijde datadeelplatform Tradelens, doen onze havens het behoorlijk goed op het vlak van samenwerking, de belangrijkste voorwaarde voor innovatie. “Je ziet in de verschillende ecosystemen digitale samenwerkingsplatformen. NxtPort in de Antwerpse haven, een platform specifiek voor spoorvracht, en Tradelens wereldwijd. Door die verschillende werelden aan elkaar te koppelen kunnen we grote stappen vooruit zetten.”

Koudwatervrees

Barbara Van Den Haute is administrateur-generaal bij Digitaal Vlaanderen en voorzitter van NxtPort. “We zitten door thema’s als plaatsgebrek en de duurzaamheidskwestie vandaag in een perfecte storm om samen te werken in havens. Toch is er bij veel bedrijven nog koudwatervrees om data te delen. Een misverstand hierbij is dat we niet vragen om de ruwe data te delen, maar de resultaten van die data. Het is niet nodig om ‘het goud van je data’ te gaan delen met concurrenten.”

Om als innovatieve regio bekend te staan, moeten we volgens Van Den Haute keuzes maken. “Je kan niet in alles sterk zijn, dus moeten we ‘verticaliseren’. Kies de drie sectoren uit waarin we het beste zijn, duid daarin use cases aan en werk die uit van a tot z. Dat zijn de zaken die we kunnen internationaliseren.

Standaarden

Toch zijn het vooral de internationale bedrijven die aarzelen om data te delen, zegt Peter Devos van de European Chemical Transport Association (ECTA). “Multinationals zijn heel bang van data delen. Je krijgt vaak antwoorden op siteniveau, maar niet vanuit de hoofdzetel die bijvoorbeeld in Houston gevestigd is.”

Het is volgens Devos ook belangrijk om tot standaarden te komen, zodat innovatie over de grenzen heen kan werken. “We kunnen in Vlaanderen een initiatief nemen om de vrachtbrief te digitaliseren, maar moeten dan vaststellen dat ze dit in Nederland nog steeds op papier willen.”

Investeringen

Ook voor Johan Van Wyngene, CIO bij DP World, komt innovatie neer op samenwerking. “Kom alsjeblieft uit je kot, is de boodschap. Maar de essentie is ook dat ‘innovation is what you can afford it to be’. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om verandering op gang te brengen. Ook de kleinere spelers moeten we daarin meekrijgen. Zij mogen zich niet laten afschrikken omdat ze denken dat ze de financiering niet aankunnen. In ruil moeten we hen inspraak geven van in het begin.”

De Vlaamse overheid speelt een rol als facilitator, zegt Ilse Hoet van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. “Wij zijn een katalysator om de gebruikers van onze infrastructuur – wegen maar ook waterwegen – te helpen om vlotter te bewegen.” Ze geeft daarbij het Cargo Community System, opgericht in 2009 als voorbeeld. “We zijn gaandeweg gaan begrijpen dat het onze rol is om actoren bij elkaar te brengen om informatie uit te wisselen en noden kenbaar te maken.”

Over de haventop van vandaag kunt u hier nog verder lezen over de andere panelgesprekken ‘concurrentiepositie Vlaamse Havens’, ‘duurzaamheid en ontwikkeling‘ en over het slotpanel met de CEO’s van de drie grote Vlaamse zeehavens.

Jonas van Boxel