Verladers zoeken uitweg voor lading ‘Ever Given’ via piraterijwet

Nieuws, Scheepvaart
Philippe Van Dijck
Een goed gevulde 'Ever Given' (20.388 teu) in betere tijden op de Westerschelde
Een goed gevulde ‘Ever Given’ (20.388 teu) in betere tijden op de Westerschelde © Etienne Verberckmoes

Een aantal verladers beroept zich op een oude piraterijwet om hun lading vrij te krijgen van de ‘Ever Given’. Of die aanpak succesvol zal zijn, valt nog af te wachten. Het is niet duidelijk of de oude wet nog van toepassing is.

De ‘Ever Given’ blokkeerde eind maart een week lang het Suezkanaal en ligt momenteel onder beslag in The Great Bitter Lake, een breder stuk van het Suezkanaal. Aan boord zijn meer dan 18.000 containers met lading bestemd voor heel Europa.

Piraterij wet

Een aantal Zweedse verladers, waaronder IKEA die diverse containers aan boord heeft, onderzoekt de mogelijkheid om hun lading aan boord van de ‘Ever Given’ vrij te krijgen. Ze zouden zich mogelijk kunnen beroepen op een achttiende-eeuwse piraterijwet die hen zou toelaten om lading die gegijzeld wordt, onder bepaalde voorwaarden (zoals de betaling van een bepaalde som) vrij te krijgen. Of deze aanpak succesvol zal zijn, valt voorlopig nog af te wachten. Zo is het niet duidelijk of deze oude wet nog van toepassing is en of de Suez Canal Authority wel beschouwd kan worden als ‘gijzelnemer’ van lading nu zij een toelating heeft verkregen van een Egyptische rechtbank om de ‘Ever Given’ niet te laten afvaren.

Het is duidelijk dat de diverse ladingeigenaars met de handen in het haar zitten om toch maar hun lading vrij te krijgen.

Onderhandelingen muurvast

Ondanks de toegeving van de Egyptische autoriteiten om hun vordering te laten zakken van 916 miljoen euro naar 600 miljoen euro, zitten de onderhandelingen muurvast. De verzekeraar van de ‘Ever Given’ noemde het verlaagde aanbod nog altijd ‘onredelijk hoog’.

De Egyptische autoriteiten zouden inmiddels ook een zaak hebben ingesteld voor een Egyptische rechtbank voor het verkrijgen van een schadevergoeding.

Philippe Van Dijck