Overstromingsmuren Zeebrugge klaar voor duizendjarige storm

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus
Niels Vanmassenhove (Afdeling Kust) bij een overstromingsmuur
Niels Vanmassenhove (Afdeling Kust) bij een overstromingsmuur © RJ

In Zeebrugge wordt de komende week de laatste hand gelegd aan overstromingsmuren zoals op de Scheldekaaien in Antwerpen. De constructies zijn tot twee meter hoog en beschermen de mensen en gebouwen tegen uitzonderlijke stormvloed.

Langs de Kustlaan doorheen Zeebrugge werden het voorbije jaar overstromingsmuren gebouwd. “Uit onderzoek bleek dat bij uitzonderlijk hoge waterstand de havens de zwakste plekken van de kust vormen”, zegt Niels Vanmassenhove (op de foto bij een gelijkaardige constructie in Blankenberge). Hij is de verantwoordelijke projectingenieur bij Afdeling Kust, een onderdeel van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid.

“Deze maatregelen passen in ons Masterplan Kustveiligheid. Wij houden daarbij rekening met de stijging van de zeespiegel. Die zal weliswaar geen bijkomend aantal stormen veroorzaken, maar zal wel de impact van het water verhogen. Begin juni eindigt de eerste fase: langs de Kustlaan nabij de twee sluizen. Voor de tweede fase – de omgeving van de jachthaven – loopt een voorbereidende studie.”

Naar bijna 100% bescherming

Langs de Zweedse Kaai tot aan de Pierre Vandammesluis en tussen de New Yorklaan en de Visartsluis komen muren van gewapend beton tot bijna twee meter hoog. “De omgeving van de grote sluis is het kwetsbaarst omdat de golven er direct vanuit de open voorhaven inbeuken. Let wel, dit gaat om bescherming tegen een stormvloed die je statistisch slechts eens om de honderd of duizend jaar ziet. Dat is van een heel ander kaliber dan de twee grote stormen van de afgelopen tien jaar. De openingen naar vier zijstraten kunnen met een stalen rolpoort snel gesloten worden.”

Deze werken kosten in totaal 3,6 miljoen euro, btw inbegrepen. Voor die prijs wordt het overstromingsrisico zeer effectief ingeperkt. Het studiebureau berekende een risicovermindering met 99,8 procent betreffende schade en met 100 procent betreffende slachtoffers.

Oostende en Nieuwpoort

In het Masterplan Kustveiligheid zitten ook de andere commerciële kusthavens. “In Oostende werden al een aantal waterkerende muren geplaatst en maken we een studie voor de rest van het havengebied. In Nieuwpoort loopt de bouw van een imposante stormvloedkering”, zegt Vanmassenhove.

Het Masterplan Kustveiligheid – gestart in 2011 – verzekert de veiligheid tegen overstromingen tot 2050. Het uitgangspunt is een gematigd scenario van een zeespiegelstijging met 80 centimeter bij hoogwater tegen 2100. Op lange termijn moet het complexe project Kustvisie – dat in de onderzoeksfase zit – de kustbescherming opdrijven tot een zeespiegelstijging met 3 meter.

Roel Jacobus