ECA-debat in Vlaams Parlement: “Ons niet laten gijzelen”

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Annick De Ridder
Annick De Ridder © Bart Timperman

Het negatieve advies van de Raad van State over de Antwerpse havenuitbreiding leidt tot een geanimeerd debat in het Vlaams Parlement. Antwerps havenschepen en Vlaams parlementslid Annick De Ridder vraagt de bevoegde ministers om een snelle oplossing.

In het Vlaams Parlement werd gisteren gedebatteerd over het negatieve advies van de Raad van State over de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Ministers Zuhal Demir (N-VA, minister van omgeving) en Lydia Peeters (Open Vld, Mobiliteit & Openbare Werken) kregen vanuit verschillende politieke hoeken vragen over de manier waarop onder andere het snel oprukkende stikstofdebat voor problemen zorgt in het ECA-dossier. Onder meer Groen en Open Vld vrezen dat ook andere grote dossiers ondermijnd kunnen worden in gelijkaardige procedures. Daarnaast wordt de vraag naar een concrete timing opnieuw gesteld. 

De Ridder: “Stakeholders ongerust”

Antwerps havenschepen en Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) wil antwoorden van de Vlaamse regering: “Afgelopen vrijdag was er bijzonder slecht nieuws, namelijk een negatief advies van de auditeur bij de Raad van State in de procedure die was aangespannen tegen het voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering over de extra containercapaciteit in Antwerpen. Dat negatieve advies is gestoeld op het vermaledijde, voorlopige PAS-kader (Programmatische Aanpak Stikstof) van 2016, waar men opnieuw de wetenschapelijke onderbouwing betwist. Het is duidelijk dat het een enorm dringende noodzaak is om werk te maken van dat definitief kader, dat dan wel wetenschappelijk onderbouwd is voor toekomstige investeringen.”

“Als de Raad van State dat advies zou volgen, dan is dat zonder meer nefast te noemen”, gaat De Ridder verder. “De Antwerpse haven is goed voor 150.000 jobs. Ik steek ook niet onder stoelen of banken dat de verschillende stakeholders op dit moment al hun ongerustheid bij ons te kennen geven over de goede afloop van dit dossier.” De Ridder wil weten hoe de Vlaamse Regering reageert op het auditoraatsverslag en wat de regering zal doen om de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven veilig te stellen. Kamerlid Wim Verheyden, Vlaams Belang, verwacht van de bevoegde ministers meer inzet op het gebied van walstroom om de stikstofvervuiling in de Vlaamse havens naar beneden te krijgen. 

Demir: “Laten ons niet gijzelen”

Minister Zuhal Demir wil samen met minister Peeters de auditeur bij de Raad van State van antwoord dienen. “Het gaat hier over de economie van Vlaanderen. En we gaan die natuurlijk niet laten gijzelen. Daarnaast is het wel zo dat we werk maken van een doortastend definitief stikstofkader. Ik heb van in het begin gezegd dat dat voor mij wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. En dan zullen er knopen moeten worden doorgehakt. Ik zal alles op alles zetten in dit stikstofdossier. Het gaat hier echt wel over een bom onder onze economie. Dat definitieve kader komt in de loop van dit jaar”, klinkt het.

Peeters: “Problemen met decreet complexe projecten”

Minister Lydia Peeters gaat verder: “Ondanks heel de procedure van inspraak, onderzoek, geïntegreerd onderzoek en participatie van heel wat instanties, stellen we toch vast dat telkens opnieuw instanties naar de Raad van State stappen, ondanks het feit dat ze heel wat inspraak gehad hebben. Dat is voor mij alleszins een teken aan de wand dat er een en ander schort aan het decreet complexe projecten van april 2014, dat de bedoeling had om de doorlooptijd inzake vergunningen van grote infrastructuurwerken te halveren. We moeten dat decreet zo snel mogelijk aanpassen.”

Annick De Ridder besluit: “Ik wil de regering met aandrang vragen om al het mogelijke te doen en alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de uitbreiding gerealiseerd zal kunnen worden. Binnen onze Vlaamse democratie moeten we dergelijke projecten nog binnen een redelijke termijn tot voltooiing kunnen brengen”, aldus De Ridder. “Het is cruciaal dat extra containercapaciteit binnen de Antwerpse haven kan worden gerealiseerd. Niet alleen voor de Antwerpse haven maar bij uitbreiding voor de Vlaamse welvaart en de jobs die onze haven voortbrengt.”

Michiel Leen