Port of Antwerp saneert historische vervuiling SAMGA-terreinen

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Te saneren percelen op SAMGA-concessie
Te saneren percelen op SAMGA-concessie © Havenbedrijf Antwerpen

Havenbedrijf Antwerpen schrijft een aanbesteding uit voor de sanering van een historische vervuiling op de SAMGA-terreinen. De vervuiling dateert uit de vroege twintigste eeuw, toen de locatie een petroleumhaven was.

Nog tot 10 mei kunnen gegadigden zich melden voor de aanbesteding die Port of Antwerp uitschrijft voor de sanering van twee percelen op de huidige SAMGA-concessie. Op die locatie, die deel uitmaakt van de eerste grote havenuitbreiding aan het einde van de 19e eeuw, was destijds een petroleumhaven gevestigd. De sporen daarvan zijn nog in de bodem aanwezig, meerbepaald op de twee percelen die op de afbeelding in het rood zijn aangeduid. Momenteel heeft SAMGA die terreinen in concessie.

Toekomstbestendige haven

“Het betreft de historische sanering van een bodemverontreiniging met minerale olie afkomstig van de voormalige petroleumhaven op die locatie (eind jaren 1800, begin 1900)”, laat het Havenbedriijf weten. “Met de sanering nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en zetten we verder in op een toekomstbestendige haven en omgeving.”

Havenbedrijf Antwerpen pakt de historische vervuiling van de haventerreinen systematisch aan. Zo werden in september 2020 nog de grote middelen ingezet om de bodem van het Kattendijkdok te ontdoen van een historische vervuiling met de scheepscoating TBT. 

Michiel Leen