Loodsen vakbond VSOA schorten geplande acties op

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen
Loodsen MDK
Loodsen MDK © MDK

De loodsenvakbond VSOA, die 12 april als deadline had gesteld voor het inwilligen van een aantal eisen, schort voorlopig alle acties op. Volgens de vakbond komt er spoedig overleg om alles verder in consensus op een objectieve manier uit te werken.

Eind maart had de Liberale vakbond VSOA Loodsen de dienstleiding een ultimatum gesteld om een oplossing uit te werken voor het tekort aan zeeloodsen. Daarbij moest ook aan een aantal eisen voldaan worden.

Volgens Gerda De Norre, voorzitter VSOA Vlaamse Overheid, is er momenteel nog geen akkoord waarbij tegemoetgekomen wordt aan alle eisen, maar is er zicht op spoedig overleg. “Dat overleg zal door de Havencommissaris gebeuren die als buitenstaander de objectiviteit kan garanderen. Onder die voorwaarden zijn onze leden bereid om de actie, rekening houdend met de zeer precaire situatie waarin onze klanten en de havens zelf zich bevinden, op te schorten”, zegt ze.

Act of war

“Een mogelijke stremming van het nautische verkeer naar Antwerpen en de rest van het Scheldegebied op een moment dat zowat alle rederijen door een waanzinnige verstoring van de aanloopschema’s geplaagd worden, zou een bijzonder disproportionele daad zijn en dat zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de goede relaties die VSOA nastreeft met alle ketenpartners. Als we nu met acties van start zouden gaan, zou dat door de maritieme gemeenschap gezien worden als een ‘act of war’. We zijn er ons van bewust dat de gevolgen daarvan vele malen groter zijn op lange termijn dan wat momenteel voor te stellen valt. Dat staat diagonaal op wat we willen bereiken, namelijk een sterke en efficiënte  loodsdienst (DABL), die ook op lange termijn nog een gespecialiseerde dienstverlening op maat van de klanten kan blijven aanbieden”, verduidelijkt ze de opschorting van de geplande acties. 

De Norre voegt er wel aan toe dat de VSOA hoopt dat het overleg door alle betrokkenen kansen krijgt, zodat het niet nodig zal zijn om de acties opnieuw te activeren.

Koen Heinen