Rederij CMB trekt vergunningsaanvraag Maritime Campus Antwerp in

Nieuws, Scheepvaart
Julie Desmet
Concepttekening van Maritime Campus Antwerp
Concepttekening van Maritime Campus Antwerp © CMB

Reslea, vastgoedpoot van rederij CMB, trekt de vergunningsaanvraag Maritime Campus Antwerp in. Het bedrijf wil de impact van stikstof op het milieu verder analyseren. Het schiet het project niet af en spreekt over een herindiening op korte termijn.

De vergunningsaanvraag voor de Maritime Campus Antwerp (MCA) op de voormalige BP-site langs de Schelde is op 25 maart 2021 ingetrokken “voor verdere besprekingen, een herwerking en een herindiening op korte termijn”, meldt de Antwerpse rederij CMB op zijn website. 

Urgentie impact stikstof

Met betrekking tot de milieuvergunning van MCA, die op 15 januari 2021 werd ingediend, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 25 februari 2021 een stikstofuitspraak gedaan. “De uitspraak zal waarschijnlijk geen grote directe gevolgen hebben voor het MCA-project, maar vanwege het gevoel van urgentie over de impact van stikstof op het milieu, wil Reslea de verschillende elementen in het project die hierop van invloed kunnen zijn, nader uitwerken”, meldt CMB. 

Nodige overleg

“De omzendbrief van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits met betrekking tot stikstof, stelt dat elk project dat je wil laten vergunnen maximaal binnen de 5% extra stikstofdepositie mag veroorzaken”, vertelt Bart Huybrechts, managing director bij CMB en Maritime Campus Antwerpen in een reactie. “We hebben ons dossier ingediend voor het stikstofarrest en stellen ons nu vragen hoe het verder moet. Agentschap Natuur en Bos geeft aan om daar meer informatie over te vergaren. We vertrekken vanuit een voorzichtigheidsprincipe en willen de nodige zekerheid inbouwen. We hadden nog geen anderhalve week om antwoorden te bieden. Materieel was het gewoon niet mogelijk om hierover te vergaderen. Daarom hebben we geopteerd om de procedure stop te zetten, ons huiswerk te doen en eerst samen te zitten met Natuur en Bos.”

Natuurpunt

Op 7 februari 2021 verzamelden actievoerders van Natuurpunt zich bij de terreinen van de toekomstige MCA om te protesteren tegen de bouwplannen voor het behoud van de Hobokense Polder. Die actie staat volgens Huybrechts los van de terugtrekking. “Er is geen rechtstreeks causaal verband. Ons project ligt buiten de Hobokense Polder. Het gaat hier niet om het behoud ervan en ons project er niet aan gerelateerd. Het kader van het stikstofarrest is in vraag gesteld en we willen hier op de juiste manier mee omgaan.”

Julie Desmet