Nieuw actiecomité tegen westelijke uitbreiding Waaslandhaven

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

Onder de noemer ‘Polderdorpen Leefbaar’ dienen inwoners van polderdorpen Kieldrecht en Verrebroek een bezwaarschrift in tegen de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Initiatiefnemer Pascal Trouvé verzamelde in korte tijd 200 handtekeningen.

Het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) omvat naast het nieuw te bouwen containerdok ook plannen voor de ontsluiting via spoor en snelweg. Tegen die zogenaamde ‘westelijke ontsluiting’ komt nu een nieuw actiecomité in het verweer, weten het lokale blad ’t Koerierke en TV Oost. ‘Polderdorpen Leefbaar’ verzamelde op enkele dagen tijd een tweehonderdtal handtekeningen voor haar bezwaarschrift, dat aangetekend werd vestuurd naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het college van burgemeester en schepenen van Beveren en de dienst stedenbouw van diezelfde gemeente. Deze klacht staat dus los van de twee bezwaren bij de raad van state die woensdag werden ingediend.

“Geen tweede Doel”

Initiatiefnemer is Pascal Trouvé, die eerder ook protesteerde tegen de lawaaihinder van de nabijgelegen AET-terminal. “Ik ben bijna per toeval op de plannen van de westelijke ontsluiting gestuit”, zegt Trouvé. “De inwoners wisten van niets, terwijl de impact van de plannen groot is. Er komt een nieuwe snelweg, zeg gerust een soort ‘ring rond de Waaslandhaven’, en een spoorbundel van zestien sporen breed vlakbij het dorpscentrum van Verrebroek. Als die plannen worden uitgevoerd, wordt dit een tweede Doel. De leefbaarheid komt in het gedrang.”

Trouvé ijvert vooral voor een hogere dijkbuffer tussen de geplande snelweg en Kieldrecht. “In de huidige plannen is een buffer voorzien die niet hoog genoeg is om het geluidsniveau binnen de normen te houden. Die moet twintig meter hoog worden, zoals die in Doel, in plaats van de huidige twaalf. Ik wil vooral dat er eindelijk naar de mensen wordt geluisterd. Niemand hier was van de plannen op de hoogte.”

Nieuwe klachten 

Trouvé bouwde, zoals bij zijn vorige protestactie, snel een website met daarop een samenvatting van de plannen en met de mogelijkheid het bezwaarschrift te ondertekenen. 

Naast de klachten van de vzw Erfgoedgemeenschap Doel & Polder en ‘Polder van het Land van Waas’ stappen volgens Het Laatste Nieuws ook de onafhankelijke Landbouwgemeenschap Wase Polder en de kerkfabriek van Doel naar de Raad van State.

Michiel Leen