Antwerp Towage/Multraship als eerste in datanetwerk Westerschelde

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Sinds 2017 werken verschillende leden van de nautische keten van de Westerschelde samen in het HavenNeutraal Platform (HNP). Daarin worden digitale data uitgewisseld tussen de uitvoerders van opeenvolgende activiteiten om een schip veilig ter bestemming te brengen.

De partners zijn het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Rijkswaterstaat, De Vlaamse Waterweg, Nederlandse Loodsencoöperatie Regio Scheldemonden, de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Oostende en North Sea Port. Binnen het HNP onderzoeken ze ook hoe nieuwe systemen en applicaties beter op elkaar afgestemd en geüniformiseerd kunnen worden.

Welkom voor meer efficiëntie

Uit de proefprojecten is nu een eerste formele samenwerking ontstaan: sleepbedrijf Antwerp Towage/Multraship krijgt de primeur om als eerste de ‘third party interface’ te mogen gebruiken. Met deze nieuwe ontwikkeling kunnen gegevens op een veilige en gecontroleerde manier uitgewisseld worden binnen de nautische keten.

“De koppeling met Antwerp Towage/Multraship is het begin van de uitbreiding van ons dataplatform”, zegt Nathalie Balcaen, voorzitter van HNP. “Wij nodigen alle bedrijven en organisaties binnen de nautische keten uit om aan te sluiten. Dit zal de uniformiteit en efficiëntie ten goede komen.”

Roel Jacobus