Hamburg bevriest havengelden 2020, Vlaamse havens onbeslist

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

De haventarieven in Hamburg stegen de voorbije jaren met iets minder dan de inflatie. In 2018 was er een stijging met 1,4%. De havenautoriteiten verwachten een forse toename van de goederenoverslag door de verdieping van de Elbe en willen die verwachte groei extra stimuleren door de haventarieven te bevriezen op het niveau van 2019. De tarieven worden door de havens in de Hamburg-Le Havre-range gebruikt als concurrentietool. De haven van Rotterdam liet de tarieven dit jaar met slechts 1% stijgen, naar eigen zeggen om te concurreren met de omliggende zeehavens

Antwerpen, Zeebrugge en North Sea Port

Of ook de tarieven in de Vlaamse havens bevroren worden in 2020 is momenteel nog koffiedik kijken. North Sea Port zegt dat het nog te vroeg is om al over de haventarieven te communiceren. Ze zullen ten vroegste vrijgegeven worden met de bekendmaking van de jaarcijfers van dit jaar. Dit jaar werden de tarieven in de haven van Gent nog met 1,8% opgetrokken. In Terneuzen en Vlissingen bedroeg de stijging 1,2%. North Sea Port kondigde wel een halvering van de haventarieven aan in geval van een dubbele aanloop in zowel Gent als Terneuzen/Vlissingen.

Ook in Zeebrugge verwacht men de tarieven pas in december. Toen er in 2016 sprake was van een nauwe samenwerking tussen Zeebrugge en Antwerpen op het vlak van containertrafieken, werd ook daar het voorstel gelanceerd om in geval van een dubbele aanloop de havengelden te halveren.

Voor het Havenbedrijf Antwerpen is het ook nog te vroeg om een indicatie te geven over de evolutie van de tarieven. Dit jaar gingen de tarieven met 0,65% omhoog. Ook de voorgaande jaren ging het meestal om een aanpassing aan de index.

Kortingen

In hoeverre de havengelden van de verschillende havens met elkaar vergeleken kunnen worden, is afhankelijk van de verschillende kortingen die de havens hanteren. Zo hanteert de Antwerpse haven een milieukorting gebaseerd op de Environmental Ship Index (ESI) en is er ook een frequentiekorting voorzien. Hamburg baseert zich eveneens op de ESI om een korting op de havengelden toe te kennen.

De havengelden voor de zeevaart in de haven van Antwerpen zijn verschuldigd voor elke aanloop en/of het verblijf in de haven. Het tarief is samengesteld uit een tonnenmaatrecht gebaseerd op de tonnenmaat van het schip en een aanlegrecht op basis van de goederen (in tonnen) die in de haven gelost en/of geladen worden.

Koen Heinen