Beroepsvereniging Loodsen: “Regering moet openingszet doen”

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

Het staat enigszins omfloerst geformuleerd in het verse Vlaamse regeerakkoord: “Samen met de loodsen worden de voorwaarden onderzocht waaronder de Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen kan evolueren naar een bedrijfsstructuur in eigen beheer van die loodsen.” De goede verstaander maakt daaruit op dat in deze legislatuur de verzelfstandiging van de loodsdiensten ter sprake komt. 

De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) reageert afwachtend. “De openingszet voor een dergelijk overleg moet van de overheid komen”, zegt woordvoerder Yves Verspreet. “Als wij van onze algemene vergadering een mandaat krijgen om te onderhandelen, kunnen de debatten starten. Over de uitkomst doen we nu uiteraard nog geen uitspraken. Vast staat wel dat de hervorming een complexe oefening wordt. Komen er bijvoorbeeld overgangsmaatregelen voor mensen die heel hun leven als ambtenaar hebben gewerkt en aan het einde van hun loopbaan nog van statuut moeten veranderen?”

ASV-voorzitter Philippe Oyen vindt het een stap in de goede richting dat de regering het loodsendossier in het akkoord opneemt, maar erkent dat de debatten nog geopend moeten worden. “De contiuïteit van de beloodsing is prioritair”, klinkt het. 

Dode letter

Liberale vakbond VSOA, traditioneel een voortrekker in het loodsenprotest, is niet te vinden voor de privatisering. “De facto is dit de afschaffing van de statutaire benoeming. Gelet op de neutraliteit en continuïteit van de publieke dienstverlening, blijft voor het VSOA het statutaire ambt het principe”, klinkt het in een algemene reactie op het regeerakkoord.  “We kunnen enkel vaststellen dat in dit regeerakkoord alle principiële beslissingen, wat fundamentele personeelsaangelegenheden betreft, al genomen zijn. Hierdoor is er geen echte onderhandelingsmarge meer en worden effectieve onderhandelingen dode letter.” 

De toon is strijdbaar: “De inhoud van dit regeerakkoord is een echte kaakslag voor elk personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid. Het VSOA Vlaamse overheid is bereid tot een constructief gesprek. Het VSOA geeft immers altijd voorrang aan een correct overleg. Het nu reeds innemen van principiële onaanvaardbare standpunten in het regeerakkoord ondermijnt dit correct overleg en dwingt ons, om ons nu al te beraden over een algemene stakingsaanzegging.”

Van de Associatie van Kustloodsen en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust was vanochtend nog geen reactie bekend. 

Michiel Leen