Zeebrugge: “Haven oordeelt niet over bestemming van wapentransport”

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Gemeenteraadslid Raf Reuse (groen) heeft het Brugse stadsbestuur gevraagd welke inspanningen het doet tegen wapentrafieken naar conflictgebieden en dictaturen via Zeebrugge. Het stadsbestuur is eigenaar van de haven en burgemeester Dirk De fauw (CD&V – zie foto) is er de voorzitter van. Oppositieraadslid Reuse stelde die schriftelijke vraag naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede op zaterdag 21 september.

“De burgemeester was op 15 januari bij een actie die aandacht vroeg voor de humanitaire crisis in Jemen. Daarnaast is een van de doelstellingen in het stedelijk beleidsplan de vrede nastreven. Daarom wil ik graag weten of er in Zeebrugge wapentransporten plaatsvinden en hoe daarmee wordt omgegaan. Ik wil ook graag de houding vernemen ten opzichte van wapentransporten naar dictaturen en conflictgebieden: zijn stad- en havenbestuur bereid om een strenger beleid te voeren dan de hogere overheden? Op zondag 10 mei laadde in Antwerpen het Saudische schip ‘Bahri Yanbu’ munitie die mogelijk zal ingezet worden in het gruwelijke conflict in Jemen. Zou dergelijk schip in Zeebrugge mogen aanmeren of niet?”, luidden de pertinente vragen van Raf Reuse.

Vergunningsplicht explosieven

Het schriftelijke antwoord van burgemeester en havenvoorzitter De fauw schetst de procedures: “Wapentrafieken omvatten onder meer IMO klasse 1-goederen (explosieven, red.) en die worden in Zeebrugge verscheept. De gewesten zijn verantwoordelijk voor het vergunnen van in-, uit- en doorvoer van zogenoemde ‘strategische goederen’ zoals onder andere vuurwapens, onderdelen en munitie. De federale overheid is bevoegd voor de vervoersvergunningen en de controle hierop. Goederen waarvoor geldige vergunningen uitgereikt zijn, kunnen via de haven van Zeebrugge verscheept worden. Voor IMO klasse 1-goederen geldt een meldingsplicht. De haven voert een administratieve controle uit op de documenten van dergelijke goederen.”

Op de vraag naar het verhinderen van wapentransporten naar dictaturen en conflictgebieden, gaat het volgens De fauw om afgebakende verantwoordelijkheden. “Het is niet aan de haven om te bepalen welke regimes of landen we als dictaturen of conflictgebieden moeten beschouwen. Evenmin hebben wij te bepalen voor welke partijen goederen verscheept kunnen worden. We rekenen op de hogere overheden opdat geen uitvoer zou plaatsvinden naar landen die aan een EU- of VN-embargo onderworpen zijn. De toegang wordt alleen geweigerd als niet aan alle verplichtingen en vergunningen voldaan is. Of als er zich een probleem stelt voor de algemene veiligheid in het havengebied.”

Geen juridische maar morele discussie

Raadslid Reuse oppert hierop dat een haven zich niet mag wegsteken achter de gewestelijke en federale overheden. “Het gaat niet om een juridische discussie maar om een morele houding. Zouden we het aanvaardbaar vinden dat onze haven wapens verscheept naar een schurkenstaat? Naast zijn rol in de oorlog in Jemen, schendt Saudi-Arabië mensenrechten in eigen land en verspreidt het in de hele wereld een radicale visie op de islam. Met zo’n dictatuur doe je geen zaken.”

De discussie is nog niet afgelopen. Op de gemeenteraad van dinsdag 24 september zal Raf Reuse de burgemeester en havenvoorzitter Dirk De fauw hierover interpelleren.

Roel Jacobus