Wereldprimeur: sleepboot op waterstof voor Havenbedrijf Antwerpen

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

CMB is een pionier op het vlak van toepassing van waterstof in de scheepvaart. Met de ‘Hydroville’ bouwde het al een passagiersvaartuig op waterstof. De ‘Hydrotug’, zoals de sleepboot zal heten, maakt deel uit van een integraal vergroeningsprogramma van de vloot van het Havenbedrijf. De bouw wordt binnenkort opgestart. De sleepboot zal naar verwachting binnen twee jaar operationeel zijn.

Ultralage emissie

De ‘dual duel’ sleepboot zal 85% van zijn motorvermogen kunnen halen uit waterstof. Als er door omstandigheden geen waterstof beschikbaar is, kan de sleepboot naadloos overschakelen op dieselaandrijving zodat de operationele beschikbaarheid altijd gewaarborgd is. De verbrandingsmotoren beantwoorden aan de strengste emissienorm, de EU Stage V. Het zijn de meeste emissie-efficiënte motoren op de markt. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij en de partikelfilter en katalysator zorgen voor een minimale uitstoot van NOx en fijnstof.

CO2-neutrale haven

“Met deze primeur willen we het pad effenen voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, om de transitie naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen mee vorm te geven. Als Port of Antwerp geven we zelf het goede voorbeeld door een grote stap te zetten in de vergroening van onze eigen sleepboten”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen.

CMB en ABC

Rederij CMB heeft samen met de Gentse motorenbouwer ABC de joint venture BeHydro opgericht om de waterstoftechnologie verder te ontwikkelen. De ‘Hydrotug’ is het eerste vaartuig met een vermogen van ongeveer 4.000 kW dat met deze dual fuel waterstof-dieseltechnologie wordt aangedreven.

“We zijn overtuigd van de kracht van waterstof als sleutel voor een duurzame scheepvaart en bij uitbreiding voor de energietransitie”, zegt Alexander Saverys, CEO van CMB.

“We willen ons engageren als actieve voortrekker van de waterstofeconomie op Europees vlak. Het ecosysteem van het Antwerps havenplatform is hiervoor een ideale proeftuin op grote schaal. We willen daarmee een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere havens”, benadrukt havenschepen Annick De Ridder.

Koen Heinen