Geen vloedgolf van bezwaren extra containercapaciteit Antwerpen

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

Het openbaar onderzoek naar het complex project extra containercapaciteit liep sinds 8 juni. Wie nog bezwaren wou indienen tegen de plannen die voorlagen, kon dat doen tot gisteren zondag 18 augustus. Eind juli gaven de Wase socialisten een voorzet met een bezwaarschrift waarin ze de Antwerpse inmenging in de ontwikkeling van het Waasland hekelden. Navraag bij projectleider Freddy Aerts leert evenwel dat er geen stormloop geweest is op de mogelijkheid om nog bezwaren in te dienen. “We hebben momenteel een 24-tal reacties, waarvan zes vanuit verschillende instanties en achttien vanuit private initiatieven. Van een vloedgolf aan reacties is dus geen sprake.” Inhoudelijk commentaar geven is volgens Aerts nog te vroeg. “Voor het jaareinde wil de Vlaamse regering deze bezwaren beantwoord hebben.” Rond nieuwjaar zou de (nieuwe) Vlaamse regering een definitief voorkeursbesluit moeten nemen. De definitieve uitwerking van het project kan dan beginnen. 

Het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts meldt dat er evenwel nog bezwaarschriften kunnen binnenkomen: de gemeentehuizen waar het project ter inzage lag, hebben strikt genomen nog tien dagen om eventuele ingediende bezwaren over te maken. 

Voor de Antwerpse havengemeenschap heeft alvast Alfaport-Voka zijn grieven aan de overheid overgemaakt. De ondernemersorganisatie gaat op een later tijdstip dieper in op haar inhoudelijke bezwaren. 

Michiel Leen