Aanpassing regelgeving autonoom varen goedgekeurd

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Met haar besluit speelt de Vlaamse overheid in op de steeds toenemende vraag naar pilootprojecten met autonoom varen op het Vlaamse waterwegennet en in de havengebieden. De huidige scheepvaartregelgeving is niet aangepast aan het gegeven dat de schipper zich mogelijk niet aan boord van het schip bevindt. Dit kan leiden tot rechtsonzekerheid en verwarring rond veiligheidsvoorschriften.

Eerder dit jaar had de Mobiliteitsraad (MORA) nog het advies gegeven om geen overhaaste wetswijzigingen voor autonoom varen door te voeren. Van Coillie reageerde daarop vol onbegrip in Flows.

Volgende stap

Hij noemt de beslissing van de Vlaamse regering een zeer positieve evolutie die toelaat om de volgende stappen te zetten. Met zijn palet shuttle barges ‘Zulu’ 1 tot 4 wil hij binnen dit en twee à drie jaar autonoom varen. Van Coillie is ook betrokken bij een project voor autonome shortsea. “Heel wat mensen denken dat het autonoom varen nog ver weg is. Of dat eerst op de kleine kanalen zal zijn en onder welke omstandigheden, kan ik nog niet zeggen. De aanpassing van de regelgeving laat toe om de nodige testen uit te voeren en de dialoog tussen de gebruikers en de ontwikkelaars op te starten”, benadrukt hij.   

Biotoop met internationale bedrijven

Die gunstige evolutie is volgens Van Coillie niet alleen belangrijk voor het autonoom varen op zich, maar ook voor de industrie die daarrond ontstaat. “Dit besluit zorgt ervoor dat België het voortouw blijft nemen in deze ontwikkelingen samen met alle bedrijven die in de rand hiervan ontstaan. Dit creëert een biotoop met internationale bedrijven rond nieuwe technologieën. Het is goed dat de Vlaamse regering hieraan positief meewerkt”, besluit hij.

Koen Heinen