Vlaanderen start ‘uitwerkingsfase’ Visartsluis Zeebrugge

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

De Vlaamse regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld. De Visart-site is bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. In de komende 2 tot 3 jaar zal de Vlaamse overheid het project verder uitwerken in samenspraak met alle betrokken partijen. 

“We blijven investeren in inspraak en dialoog”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Er staat een investering van 1 miljard euro in de steigers, voor meer groei en meer jobs in de Haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”. Er is al meer dan vijftien jaar sprake van een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De antieke Visartsluis (°1907) voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is volledig aangewezen op de Vandammesluis (°1984), die stilaan ook op leeftijd komt en regelmatig stil ligt voor onderhoudswerken. Dit maakt Zeebrugge erg kwetsbaar. Een nieuwe sluis geeft uitzicht op nieuwe groei en extra jobs. De Vlaamse regering heeft nu het voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis definitief vastgelegd.”

Uitwerkingsfase 

Concreet betekent dit dat het projectteam in september van start gaat met de zogenaamde ‘uitwerkingsfase’, die twee tot drie jaar in beslag zal nemen. In die periode werkt het team het gekozen alternatief verder uit tot een projectbesluit en worden de nodige vergunningen bekomen om over te gaan tot de effectieve bouw. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen. Er is volgens Weyts bijzondere aandacht voor de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend worden, maar ook andere omwonenden worden betrokken. De periode van onzekerheid moet zo beperkt mogelijk blijven.

Klaar voor grootste car carriers

Het nu definitief vastgelegde voorkeursbesluit voorziet een nieuwe sluis op de locatie van de antieke Visart-sluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘car carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de haven. Maar het voorkeursbesluit bevat ook stevige investeringen om de (lokale) mobiliteit te verbeteren. Het lokale en het doorgaand autoverkeer worden van elkaar gescheiden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden en zullen dus geen hinder ondervinden van schepen die de haven in- en uitvaren.

APZI tevreden

Apzi-Voka West-Vlaanderen is verheugd over de definitieve beslissing van de Vlaamse regering. “Dit is een positief verhaal voor heel Zeebrugge”, zegt Marc Adriansens van Apzi-Voka West-Vlaanderen.

“Wij zijn blij dat de beslissing bevestigd wordt,” gaat Adriansens verder. “We mogen geen tijd verliezen. In het beste geval gaat de schop in 2022 in de grond en is de nieuwe sluis operationeel in 2030. Wij zijn hoopvol dat de provinciegouverneur, die door de Vlaamse regering is aangesteld tot intendant, zal voorzien in een doeltreffende begeleiding en ruime compensaties voor de getroffen burgers en ondernemingen. Voor het welslagen van dit project zijn leefbaarheid en een vlotte communicatie cruciaal. Op die manier kunnen we dit dossier omvormen tot een positief project voor heel Zeebrugge.”

Aandacht voor begroting

Bert Mons, Algemeen Directeur van Voka West-Vlaanderen, roept de regeringsvormende politieke partijen op om in de nieuwe Vlaamse begroting het nodige budget te voorzien. “Daarnaast moeten we onderzoeken of we de voorziene tunnel onder de nieuwe Visartsluis kunnen doortrekken tot onder de huidige Vandammesluis. Dat zal niet alleen beter zijn voor het havenverkeer, maar ook voor de leefbaarheid in Zeebrugge,” aldus Bert Mons.

Het project is te volgen via www.nieuwesluiszeebrugge.be

Michiel Leen