Regering lopende zaken schuift beslissing Visartsluis twee weken op

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Op 10 mei gaf de Vlaamse regering haar principiële voorkeur aan de locatie Visartsluis voor het complex project ‘Verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’. Zoals decretaal voorgeschreven, werd dit besluit overgemaakt aan de Raad van State voor een advies binnen de dertig kalenderdagen. Na de indiening door Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op 16 mei had de Raad van State tot uiterlijk zondag 16 juni om zich uit te spreken over het feit of de besluitvorming al dan niet correct verlopen is. Pas daarna kan de principiële voorkeur definitief bekrachtigd worden.

“Het advies van de Raad van State is klaar en wordt nu administratief verwerkt. Volgende week wordt het overgemaakt aan de Vlaamse minister die de aanvraag indiende. Over de inhoud kunnen we nog niet communiceren. De ontvanger heeft het recht om als eerste in kennis gesteld te worden en er dan verder over te communiceren”, zegt persmagistraat Eric Brewaeys van de Raad van State.

Regering in lopende zaken vergadert minder

Perswoordvoerder Michaël Devoldere van het kabinet van Weyts bevestigt dat het advies van de Raad van State nog niet ontvangen werd. “Als het advies net gemaakt is, dan verwachten we het volgende week. Daar moet het evenwel niet alleen door de minister maar door de voltallige regering, die het voorkeursbesluit nam, behandeld worden.”

Normaal gezien is er elke week Vlaamse ministerraad maar sinds de verkiezingen van 26 mei hebben we een Vlaamse regering van lopende zaken. Die heeft tijdelijke bevoegdheden en beperkte activiteiten. “De gebruikelijke ministerraad vond vandaag niet plaats en is ook voor volgende week niet gepland. De eerste bijeenkomst waarop dit dossier zou kunnen behandeld worden, zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni”, besluit Devoldere. Wordt dus binnen ten vroegste twee weken vervolgd door de regering in lopende zaken of wie weet door een nieuwe regering.

Roel Jacobus