Vlaamse regering kiest definitief voor Visartsluis (UPDATE)

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

(update 14.30 uur)

Op twee weken voor het einde van de legislatuur, stelde de Vlaamse regering het voorkeursbesluit voor een nieuwe Visartsluis in Zeebrugge definitief vast. Daarmee komt een einde aan meer dan tien jaar wikken en wegen over een tweede volwaardige toegang tot de achterhaven. Vijf jaar geleden stond de realisatie ervan zwart op wit in het regeerakkoord.

De voorkeur voor een nieuwe sluis op de plaats van de kleine, antieke Visartsluis als tweede toegangsweg naar de achterhaven, blijft dus behouden na de periode van openbaar onderzoek. Tussen 21 januari en 22 maart werden maar liefst 750 bezwaarschriften ingediend. Lokale actievoerders gaven de voorkeur aan een nieuw sluizencomplex in het Verbindingsdok. Dit is ver weg van de woonwijken maar volgens de voorbereidende studie van de Vlaamse regering zou het prijskaartje het dubbele bedragen van de 1 miljard euro voor een nieuwe Visartsluis. Het voorkeursbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, die dertig dagen de tijd heeft om te oordelen of alles volgens de regels verliep. Pas daarna kan de Vlaamse regering het voorkeursbesluit definitief vastleggen en de procedure voor het ontwerp en de vergunningen opstarten.

Toekomstgerichte investering

“Deze beslissing is levensnoodzakelijk voor de haven van Zeebrugge, die is uitgegroeid tot een motor voor de (West-)Vlaamse economie”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). “De haven geeft meer dan 10.000 directe en indirecte jobs en er zijn 400 bedrijven actief. Met de bouw van een tweede toegang tot de achterhaven is de toekomst van Zeebrugge verzekerd.”

De nieuwe sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 18,5 meter diep. Ze zal groot genoeg zijn om de volgende generatie autoschepen toe te laten in de grootste autohaven ter wereld. Aan het project hangt ook een pakket wegenwerken om het lokaal en doorgaand verkeer van elkaar te scheiden.

Gouverneur aanspreekpunt

De Vlaamse regering laat weten dat het aanvankelijke ontwerp werd bijgestuurd op basis van de 750 bezwaarschriften. “Verschillende zaken werden aangepast of verduidelijkt en het actieprogramma met flankerende maatregelen werd uitgebreid met extra acties die de impact van de werken moeten milderen. We zetten ook in op verder overleg en participatie met het stadsbestuur en het havenbestuur, gericht op het bewaren van de leefbaarheid.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (NV-A) voorziet een actieprogramma met milderende maatregelen voor zowel burgers en bedrijven die onteigend moeten worden als voor de andere omwonenden. Provinciegouverneur Carl Decaluwé wordt aangeduid als permanent aanspreekpunt.

In 2021 schop in de grond

“Eindelijk groen licht”, reageert de vereniging van Zeebrugse havenondernemingen Apzi-Voka West-Vlaanderen. “We zijn opgelucht en tevreden dat na bijna vijftien jaar studeren een (hopelijk) definitieve beslissing genomen is. Met de Pierre Vandammesluis heeft de achterhaven nu maar één toegang, die bovendien mankementen begint te vertonen. Met een tweede toegang krijgen we garantie op verdere economische groei en werkgelegenheid”, zegt voorzitter Marc Adriansens. “Ook voor de volgende Vlaamse regering moet dit een prioritair dossier blijven want zij moet het project verder voorbereiden, een budget voorzien en het realiseren. Er wachten nog verschillende procedurele stappen, maar ten laatste in 2021 moet de schop effectief in de grond gaan.”

Algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen Bert Mons is daarnaast tevreden met de begeleidende maatregelen. “We zijn blij dat er werk wordt gemaakt van begeleiding voor de getroffen burgers en ondernemingen. We moeten tot een win-winsituatie komen voor zowel de haven als de lokale leefgemeenschap.”

Regeerakkoord uitgevoerd

Het is geen geheim dat de Visart niet de voorkeur van het havenbestuur genoot, onder meer omdat die van alle alternatieven het slechtst scoort inzake nautische toegang. Toch is Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van het havenbestuur, niet ontevreden met de beslissing.

“Het belangrijkste voor de haven is nu dát er een sluis komt. De Pierre Vandammesluis is na 35 jaar aan zeer grondig onderhoud toe en de werkgelegenheid in de achterhaven – en daarmee de scheepvaartdrukte – is sterk gestegen. Een tweede sluis stond al in enkele regeerakkoorden vooraleer de huidige Vlaamse regering besliste om dit dossier aan te pakken volgens de procedure van de complexe projecten. Op deze manier wilde ze zeker zijn van de beste inplanting.”

Alle documenten en informatie over dit project vindt u op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Roel Jacobus