‘Kleinste kanaal’ houdt sluiscapaciteit in Terneuzen langer op peil

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Voor de nieuwe zeesluis in Terneuzen moet de meer dan een eeuw oude Middensluis, de kleinste in het complex, wijken en moet de achterliggende landtong verdwijnen. Dat betekent dat de schutcapaciteit een tijdlang op een lager peil komt te liggen, wat voor congestie kan zorgen aan de Westsluis of Oostsluis.

Het is voor de achterliggende havens de belangrijkste operationele kopzorg bij de langverwachte verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de kanaalzone. Want het is vaak drummen aan het sluizencomplex: jaarlijks passeren ruim vijftigduizend binnenschepen en meer dan negenduizend zeeschepen via Terneuzen.

Twee jaar winst

De Aannemerscombinatie Sassevaart, die het contract voor de bouw van de nieuwe sluis in de wacht sleepte, kwam met een plan voor de dag die de hinder in de tijd gevoelig beperkt. Door de aanleg van een zijdelings doorvaartkanaal kan de Middensluis langer in bedrijf blijven tijdens de werkzaamheden.

Het scheelt een pak: in plaats van medio 2019 gaat die sluis pas medio 2021 dicht. “Voor de doorstroming van de scheepvaart is dat een enorm voordeel”, onderstreept projectorganisatie Nieuwe Sluis Terneuzen.

Beperkingen

Schepen die via de Middensluis schutten, kunnen via het doorvaartkanaal gebruikmaken van dezelfde in- en uitvaart als de Oostsluis, die enkel voor de binnenvaart dient.

Het gebruik van dat tijdelijk doorvaartkanaal is wel alleen mogelijk voor schepen die maximaal 105 meter lang en 9,5 meter breed zijn en niet dieper dan 3 meter in het water steken. Schepen met een grotere diepgang kunnen dan niet meer via de Middensluis.

Maar ook daar passen de betrokken partijen een tijdelijke mouw aan. Rijkswaterstaat trekt de diepgang voor de Oostsluis “onder voorwaarden” op van 4,30 naar 4,80 meter, wat bijkomende mogelijkheden schept voor de vlotte doorstroming van de scheepvaart.

Kapitein Roosbos

De zoektocht naar een ludieke naam voor “het waarschijnlijk kleinste kanaal van de Benelux” vond op de sociale media plaats. Uit de 32 inzendingen (‘Kort door de bocht’, ‘Bypass’, ‘Sluipvaart’ enzovoort) kwam via een stemronde uiteindelijk de naam ‘Kapitein Rooiboskanaal’ als winnaar uit de bus. Kapitein Rooibos is een Zeeuws-Vlaamse zeeheld die in de 17e eeuw de wereldzeeën onveilig maakte.

Het Kapitein Rooiboskanaal wordt maandag officieel inghuldigd. De opening van de nieuwe zeesluis in Terneuzen staat voor 2022 gepland.

Jean-Louis Vandevoorde