Estuaire vaart naar Zeebrugge zet stapje vooruit

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Het was intussen al ruim een jaar muisstil in dit dossier, maar vrijdag liet de Vlaamse regering weten dat de principiële beslissing gevallen is om het koninklijk besluit over “binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt” te wijzigen. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd om de veiligheidsregels voor dit type vaartuigen vast te leggen.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State moeten hierover nog advies uitbrengen.

Eerste stap

De beslissing moet meer binnenschepen toelaten om langs de kust tussen Zeebrugge en de Westerschelde te pendelen. Dat moet gebeuren “met behoud van het bestaande veiligheidsniveau”.

MBZ-topman Joachim Coens spreekt van een “kleine stap” vooruit, maar laat ook duidelijk verstaan dat de haven van Zeebrugge hoopt op een verdere verruiming van de regelgeving in de toekomst. Hij onderstreept dat het om een moeilijk dossier gaat (Nederland lag eerder ook al dwars, red.). Over de impact die de beslissing van de Vlaamse regering kan hebben op het aantal binnenschepen die via estuaire vaart naar Zeebrugge zullen komen, wil hij geen uitspraak doen.

Weinig binnenvaart

De haven van Zeebrugge dringt al jaren aan op het versoepelen van die estuaire vaart. Dat zou de binnenvaart aan een ruimer aandeel helpen in het hinterlandverkeer van en naar de kusthaven. Zeker nu de trafiek weer in stijgende lijn gaat en Zeebrugge opnieuw voet aan de grond krijgt in het containergebeuren, zou dat welkom zijn.

Vandaag moeten conventionele binnenschepen zich via Brugge een weg banen van en naar Zeebrugge. Die verbinding kampt met grote capaciteitsbeperkingen en operationele problemen. Die verklaren waarom de klassieke binnenvaart in de modal split van Zeebrugge met een aandeel van afgerond 1% een bijna verwaarloosbare plaats inneemt. Met het project ‘Stadsvaart’ probeert Vlaanderen daar een mouw aan te passen.

Handvol schepen

Als alternatief voor de binnenvaart via Brugge grijpt Zeebrugge al jarenlang naar estuaire vaart, met binnenschepen die speciaal zijn aangepast voor het traject langs de kust tussen de haven en de Westerschelde. Die schepen omzeilen letterlijk de Brugse flessenhals.

Slechts een handvol schepen (“minder dan tien schepen” volgens de Vlaamse regering) voldoen momenteel aan de technische eisen die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 8 maart 2007. Die kleine vloot is goed voor een veelvoud van de trafiek die de klassieke binnenvaart via Brugge verzet.

Als de bepalingen voor estuaire vaart worden versoepeld, kunnen meer binnenschepen via de kust Zeebrugge bedienen. Dan moet wel zekerheid bestaan over welke binnenschepen dat op een veilige manier kunnen doen.

Jean-Louis Vandevoorde