Drie keer zoveel gastankers bij Fluxys LNG

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Nadat 2018 al een van haar beste jaren was, lijkt de terminal van Fluxys LNG Zeebrugge nu op weg om alle records te verbreken. In de eerste vier maanden van 2019 ontving de terminal 36 schepen, dat zijn er drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “April was met twaalf schepen een evenaring van onze recordmaand augustus vorig jaar”, zegt woordvoerder Laurent Remy. Met in mei zeven geplande aanlopen zit de terminal nu al over de helft van de 76 eind vorig jaar. “Het gaat om zowel klassieke losbeurten van schepen voor het aardgasnet, om laadbeurten van bunkerschepen zoals de Engie Zeebrugge, als om overslag van schip naar schip.

Fluxys LNG verwacht een aanzienlijke stijging van de Noordwest-Europese behoefte aan gasinvoer: “De gasproductie in Nederland en in de velden van de Noordzee daalt. Tegelijk zal de gasvraag voor elektriciteitsproductie toenemen als antwoord op het uitdoven van een aantal steenkool-, bruinkool- en kerncentrales.” De gasbehandelaar opende op 30 april een onderschrijvingsvenster voor het boeken van opslagdiensten en slots om schepen te lossen op de lng-terminal in Zeebrugge. Tot 24 mei kunnen bedrijven intekenen op overeenkomsten tot 2044.

Stijgende lijn trucks lng

Er was ook een sterke toename van het aantal laadbeurten van trucks met vloeibaar aardgas, bestemd voor tankstations, industriële installaties zonder toegang tot het gasnet, scheepsbevoorrading enzovoort.

“In de eerste vier maanden steeg het aantal laadbeurten continu van 144 in januari naar 186 in april. Wanneer we die in totaal 782 laadbeurten met drie vermenigvuldigen voor een volledige jaarvoorspelling, komen we uit hoog boven het recordjaar 2014, toen 1.668 tankwagens beladen werden. De recente start van ons tweede laadstation in Zeebrugge was dus een goede investering”, besluit Remy.

Roel Jacobus