Voorzitter Zeebrugge niet opgezet met Antwerps voorstel havenfusie

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Begin 2018 verraste toenmalig burgemeester en havenvoorzitter Renaat Landuyt (sp.a) op de voorstelling van de Zeebrugse jaarresultaten vriend en vijand met de mededeling dat er samenwerkingsgesprekken aangeknoopt werden met Antwerpen. Na ruim een jaar verkennen en aftasten in het verborgene, lichtte zijn opvolger Dirk De fauw (CD&V) maandagavond een eerste tipje van de sluier. Tijdens een voordracht voor de vzw Zeehaven Brugge blies hij evenwel nog geen witte rook door de schouw van de propvolle aula van het Grootseminarie.

“De respectievelijke stads- en havenbesturen van Antwerpen en Brugge/Zeebrugge lieten twee gespecialiseerde externe partijen een technisch kader schetsen. In november presenteerde consultancygroep Deloitte een rapport waaruit bleek dat alle vormen van samenwerking mogelijk zijn: de havens zijn op veel vlakken complementair en kunnen samen sterker optreden. Parallel rapporteerde advocatenkantoor Laga over de juridische mogelijkheden. En ook daar was de conclusie: alles kan. Van een eenvoudige overeenkomst waarbij elk zijn volledige autonomie behoudt, over een holdingstructuur met delegeren van bevoegdheden – bijvoorbeeld commerciële campagnes of personeelsbeleid – ofwel naar boven ofwel naar onderen, tot een fusie in één nieuwe vennootschap waarbij huidige havenbesturen ophouden te bestaan.”

Beschouwd als ‘parking’

Van buitenaf bekeken, noemt De fauw de vierde optie – een volledige fusie tot één krachtige haven – de beste oplossing. “Tot we daar met de Antwerpenaren effectief over gingen praten. Zij wensen een fusie waarbij alle mandaten in verhouding toegekend worden. Gezien Antwerpen in alle cijfers vijf tot zes keer groter is dan Zeebrugge, zouden we bijvoorbeeld in de directie maar één op zes leden en in de raad van bestuur twee op twaalf leden krijgen. Dan weet je op voorhand dat je eigenlijk niks te zeggen hebt. Dit is nu de keuze waar we in Brugge en Zeebrugge voor staan.”

De fauw benadrukt dat hij een persoonlijke mening geeft, maar zegt niettemin: “Maar moeten wij ons vertrouwen geven aan een grote partner die ons als een ‘parking’ beschouwt? Het is voor ons niet aanvaardbaar dat Antwerpen vanuit een superieure houding beslist over wat in een ‘klein haventje’ gebeurt. Dit geldt zowel voor de bewoners, waar je vanop afstand moeilijk voeling mee kunt hebben, als voor de concrete vragen van ons havencliënteel.”

Blufpoker

Momenteel liggen de gesprekken stil. “Van onze kant is er een zekere terughoudendheid om grote stappen te zetten. Misschien moeten we blufpoker spelen om onze toekomstige positie veilig te stellen en is Antwerpen bereid tot toegevingen. Het worden in elk geval moeizame gesprekken met een partner die zich superieur opstelt”, aldus De fauw.

In de wandelgangen vernamen we dat Brugge de komende twee maanden tijd koopt. Eerst moeten de havenbesturen nog hun nieuwe raden van bestuur aanstellen, na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Daarna volgen op 25 mei Vlaamse verkiezingen, die mogelijk verschuivingen veroorzaken bij de bevoegde havenschepen (Antwerpen) en burgemeester (Zeebrugge). Het is ook koffiedik kijken wie de komende Vlaamse minister bevoegd voor de havens wordt, en of hij/zij de visie deelt van Ben Weyts (N-VA). Die toonde zich een grote supporter van een havensamenwerking.

Reactie Antwerpen

Een eerste reactie van woordvoerder Annelies Nauwelaerts van het Havenbedrijf Antwerpen op bovenstaande uitlatingen van De fauw: “De gesprekken met de Haven van Zeebrugge over alle mogelijke vormen van samenwerking tussen beide havens zijn gaande. We willen deze gesprekken, zoals afgesproken, in alle discretie verderzetten en verkiezen dus hierop niet te reageren.”

Roel Jacobus