Deense ShippingWatch meldt bunkerfraude in Antwerpen en Rotterdam

Nieuws, Scheepvaart
Adrie Boxmeer

ShippingWatch verwijst in eerste instantie naar Rotterdam, maar meldt dat het probleem zich ook voordoet in Antwerpen en Amsterdam. Geen van de reders die aan het woord komen in het artikel spreekt letterlijk over fraude. Wel geven ze aan dat de levering van brandstof te wensen overlaat. De problemen ontstaan omdat er in deze havens geen verplichting bestaat om door de havenautoriteiten goedgekeurde brandstofmeters te gebruiken bij het tanken van schepen. ShippingWatch verwijst naar Singapore waar dat sinds 2017 wel moet en waar overtreding van de regels hard wordt aangepakt. 

Geen tijd voor discussie

In het artikel komt Peter Grünwaldt, manager bunkering bij het Deense afhandelingsbedrijf Hafnia Management, aan het woord. “Het tanken in Rotterdam gebeurt nog met de hand, het is niet geautomatiseerd. Het bunkerschip komt vlak voordat een schip moet vertrekken langszij om brandstof te leveren. Voor en na de levering wordt de inhoud van de tank van beide schepen gemeten. Dan zegt het bunkerbedrijf: de meter geeft weliswaar 980 ton aan, maar we hebben 1.000 ton geleverd. Omdat het bevoorrade schip op het punt van vertrek staat, heeft de kapitein geen tijd meer om hierover in discussie te gaan.”

Opmerkelijk voorstel

Voor Hafnia waren de problemen aanleiding om de brandstofleveranciers in Rotterdam een opmerkelijk voorstel te doen. Grünwaldt: “We hebben ze aangeboden om geijkte brandstofmeters te installeren op hun bunkerschepen, in ruil voor langdurige contracten.” Installatie van zo’n meter kost namelijk veel geld, zo’n 100.000 dollar, bijna 89.000 euro.

Lakse reactie autoriteiten

Zowel Hafnia als de Deense droge bulkrederij Norden vinden dat de havenautoriteiten niet of nauwelijks op hun klachten hebben gereageerd. ShippingWatch citeert Klaus Stamp, verantwoordelijk voor bunkering bij Norden: “Ik begrijp niet waarom niet de invoering van brandstofmeters verplicht wordt gesteld. In Singapore is dat een succes gebleken.” Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat het niet verantwoordelijk is voor het toezicht op de juiste levering van brandstof aan schepen, maar dat dit een zaak is van Port Control, een onderdeel van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Adrie Boxmeer/Michiel Leen