Britse havens komen met post-brexit tienpuntenplan

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Het plan bevat weinig ‘hard facts’. De betrokken havens grijpen de brexit vooral aan om te pleiten voor een versnelling van de hele besluitvorming rond haveninvesteringen, een versoepeling van de procedures die daarbij komen kijken, en een betere inbedding van havenplannen in ruimere planologische processen.

Tim Morris, CEO van de groepering, onderstreept dat 95% van de Britse buitenlandse handel over havens loopt. Die havens meer armslag geven om te groeien en een meer centrale plaats geven in het beleid, zal de Britse economie – internationaal, nationaal en lokaal – ten goede komen, is de redenering.

Pro-trade, pro-investment zones

Morris omschrijft het plan als “tien pragmatische en praktische manieren, die getuigen van gezond verstand” om betere randvoorwaarden te scheppen voor havens, handel en investeringen.

De tien punten draaien om zaken als gestroomlijnde besluitvormingsprocessen, snellere vergunningsprocedures, een betere integratie van masterplannen voor havens in ruimere visies voor ruimtelijke ordening, het erkennen van het bijzonder karakter van haven- en kustgemeenschappen, een slimmere invulling van milieucompensaties enzovoort.

Iets concreter is het voorstel om ‘pro-trade, pro-investment’ havenzones rond specifieke havens en hun hinterland uit te bouwen.

Weinig impact op brexit

Ook al zou het snel goedgekeurd raken, dan nog kan het plan echt een impact hebben op de directe afloop van de brexit. Een versoepeling van de regelgeving en procedures rond haveninvesteringen zal op korte termijn weinig veranderen als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Europese Unie verlaat, of dat nu eind maart of met een uitstel van enkele maanden gebeurt. Het plan, dat overigens op het post-brexit tijdperk mikt, komt daarvoor rijkelijk laat.

Het komt van de kant van de UKMPG in dat opzicht wat als opportunistisch over. Verzuchtingen die grotendeels losstaan van de brexit – en waarin ook tal van niet-Britse havens zich wellicht herkennen – worden met de nakende uitstap uit de EU voorgesteld als een ‘turbo’ om de Britse economie een duw in de rug te geven.

Negen leden, veertig havens

De UK Major Ports Group zegt te spreken voor negen leden (waaronder Associated British Ports, Peel Ports, Forth Ports, Hutchison, DP World London Gateway), die samen meer dan veertig havens in het Verenigd Koninkrijk uitbaten. Die zijn dan weer goed voor ruim driekwart van alle maritieme goederenoverslag in het land.

De vereniging sleutelde aan haar plan in samenwerking met de ruimere British Ports Association.

Jean-Louis Vandevoorde