Actiecomité Zeebrugge: “1.500 bezwaarschriften tegen Visartsluis”

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Tot vrijdag konden bezwaarschriften ingediend worden tegen het voornemen om de nieuwe, tweede zeesluis in Zeebrugge te bouwen op de plaats van de oude Visartsluis. Die locatie werd door de Vlaamse regering uit zes alternatieven gekozen wegens het goedkoopst (1 miljard euro ten opzichte van 2 miljard euro voor het duurste alternatief), de snelste uitvoering (6 jaar ten opzichte van 12 jaar), het kleinste aantal onteigeningen en geen (juridische) complicaties in natuurgebied. Tal van bewoners denken daar precies omgekeerd over: een nieuwe, grote sluis op deze locatie middenin woonbuurten zal de bewoners van elkaar scheiden, jarenlange werfoverlast veroorzaken en scheepsmotoren zullen de luchtkwaliteit in het dorp verslechten.

Onder meer het comité Zeebrugge Onder Druk (ZOD) toonde zich zeer bedrijvig in het burgerverzet tegen een nieuwe Visartsluis en in het ontwikkelen van een draagvlak voor de alternatieve locatie Verbindingsdok. De bewoners betreuren dat het beloofde overleg met de minister op eenrichtingsverkeer uitdraaide: “De informatiecampagne was een monoloog. Medewerkers van de administratie gaven uitleg bij pancartes (foto infovergadering op 6 februari) en daar stopte het. We kregen ook geen gehoor op onze vraag om bij het kabinet op gesprek te gaan.”

Niet vergelijken met Doel

Na het afsluiten van de indienperiode vrijdag 22 maart, maakte woordvoerster Nancy Vanhee via Facebook bekend dat maar liefst vijtienhonderd bezwaarschriften verzameld waren. “Ik weet van vierhonderd ontvangen bezwaarschriften, waarvan dertig unieke en de rest sjablonen”, zegt de bevoegde minister Ben Weyts (N-VA). In het VRT-programma De Zevende Dag toonde hij begrip voor het protest van de bevolking. “Maar we moeten durven kiezen en dit is de plaats met de minste impact. Met de aanleg van een tunnel voor doorgaand verkeer omvat dit plan trouwens ook een verbetering voor de leefgemeenschap. We hebben een coördinator aangesteld om bijsturende maatregelen uit te werken. Zeebrugge vergelijken met Doel is van de pot gerukt.”

Gelijk of er nu vijftienhonderd dan wel vierhonderd bezwaarschriften ingediend werden: het zijn er in elk geval genoeg om ernstig in overweging te nemen. Met de aankomende verkiezingen op 26 mei worden de komende twee maanden cruciaal voor het toekomstbeeld van Zeebrugge. Het is geen geheim dat ook het havenbestuur en de bedrijven koele minnaars zijn van een nieuwe sluis op deze locatie. Maar ze hadden er zich mee verzoend omdat ze nu vooral verlangen dat er – na vijftien jaar studies en akkoorden – eindelijk zo snel mogelijk een tweede toegang tot de achterhaven komt. Zal de ontslagnemende Vlaamse regering definitief tot uitvoering beslissen of schuift ze de hete aardappel door naar de volgende legislatuur?

Alle openbare documenten en plannen vindt u hier

Roel Jacobus