Straatsburg: meer containers per spoor, minder met binnenvaart

Vorig jaar werden in de haven van Straatsburg 2,5% meer containers overgeslagen in vergelijking met 2014. Het spoorvervoer groeide met ruim een kwart, terwijl de binnenvaart bijna 13% minder containers vervoerde.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de totale trafiek met 8,2% terugliep tot 7,42 miljoen ton. De haven relativeert de daling omdat die voornamelijk te wijten zou zijn aan conjuncturele elementen. Ze verwijst daarbij naar de zwakke economische groei, de lage waterstanden op de Rijn waardoor de capaciteit op de schepen beperkt was en de moeite die de grote zeehavens hebben om de aanzienlijke extra capaciteit die ze in gebruik genomen hebben, te absorberen.

De behandeling van petroleumproducten liep met 15% terug tot 1,48 miljoen ton. Het volume zand en grint daalde met 6,8% tot 2,93 miljoen ton. Bij de granen was er een stijging met 14% tot 1,36 miljoen ton. Een sterke terugval was er dan weer voor afgewerkte producten (-24% tot 830.300 ton) en mineralen en afval (-40% tot 109.800 ton).

Containers

Het containervolume steeg met 2,5% tot 423.800 teu voor alle modi samen. Met het spoor werden in totaal 83.000 teu aan- en afgevoerd, een stijging met 25,7%. De containertrafiek via de binnenvaart daalde met 12,8% tot 102.400 teu. Het wegvervoer was goed voor bijna 240.000 teu. Volgens de haven toont dit aan dat de strategische keuze voor trimodaliteit haar vruchten afwerpt.

De haven van Straatsburg viert dit jaar haar negentigjarig bestaan.