Nederland past inhaalverbod vrachtwagens ingrijpend aan

Sinds maandag wordt in Nederland het inhaalverbod voor vrachtwagens op verschillende trajecten aangepast. Door het toenemende vrachtverkeer en de uitbreiding van het wegennet wordt het verbod op sommige plaats afgeschaft en op andere ingevoerd.

De aanpassingen gebeuren om voor een betere doorstroming van het verkeer te zorgen. Tevens moeten ze de verkeersveiligheid ten goede komen.

Volgens Rijskwaterstaat zijn de afgelopen jaren veel snelwegen verbreed tot drie of meer rijstroken. Op deze wegen, circa 300 km, geldt in de nieuwe situatie géén inhaalverbod meer voor vrachtwagens, omdat er nu voldoende rijstroken zijn om veilig in te kunnen halen.

Op dit moment geldt op ongeveer de helft van de Nederlandse snelwegen met twee rijstroken een inhaalverbod voor vrachtwagens. Dit aantal blijft nagenoeg gelijk. Wel betreft het soms andere trajecten.

Belgische grens

Op een aantal trajecten waar vrachtwagens nu mogen inhalen, wordt vanwege sterk toegenomen drukte een inhaalverbod ingevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval op de A16 van knooppunt Galder tot de Belgische grens.

Op wegen met veel vrachtverkeer waar het inhaalverbod tot colonnevorming leidt en ander verkeer moeilijk kan in- en uitvoegen, wordt het inhaalverbod opgeheven. Bijvoorbeeld op de A15 van knooppunt Gorinchem-Papendrecht.

Op sommige trajecten is het vrachtverkeer ook buiten de spitsperioden toegenomen. Daar wordt het inhaalverbod uitgebreid van de spitsperiode naar de hele dag. Bijvoorbeeld op de A7 van Purmerend- Wognum.

Op trajecten langer dan 30 kilometer wordt het inhaalverbod voor vrachtverkeer zo’n vijf kilometer onderbroken. Vrachtwagens kunnen dan inhalen, om colonnevorming te voorkomen.

Tijdvensters ongewijzigd

De tijdvensters voor het inhaalverbod blijven ongewijzigd, namelijk in de spitsperiode van 6 tot 10 uur en van 15 tot 19 uur, of overdag van 6 tot 19 uur.

De eerste borden zijn gisteren geplaatst. Medio december 2014 moeten ze allemaal zijn geplaatst.

Voor een kaart van de nieuwe situatie klikt u hier.