Afvalvervoer moet meer via binnenvaart

De binnenvaart komt nog te weinig in beeld voor het vervoer van afvalstromen. Dat heeft het VIL onderzocht in een pilootproject. Veel duurder dan wegvervoer is het niet.

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) onderzocht een afvalstroom tussen Stora Enso (ontvanger) en de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK, de verlader). Beide zijn langs een waterweg gelegen. Het IOK was in 2014 voor een volume van 100.000 ton huishoudelijk afval. Dat wordt gebruikt voor het maken van RFD (Refuse Derived Fuel). De papierfabriek Stora Enso in Langerbrugge is daarvan de grootste afnemer, met 35.000 ton per jaar.

Dit volume vertegenwoordigt 1.350 vrachtwagens tussen Laakdal en Langerbrugge. Concreet gezien gaat het om 6 vrachtwagens die twee keer per werkdag de Antwerpse Ring moeten trotseren.

Onbenutte kaai

Het IOK beschikt nochtans over een kaai van circa 200 meter en Stora Enso ligt zowel aan het Kanaal Gent-Terneuzen als aan de Ringvaart. Geen van beide sites is echter uitgerust voort binnenvaarttransport. Daarom is er voor- en natransport van en naar het water nodig en dat jaagt de prijs de hoogte in. Spectaculair is dat echter niet: 1 cent per vuilniszak.

Volgens VIL-project officer Ludo Sys zijn er opportuniteiten om te starten en gaandeweg door kostenoptimalisaties het prijsnadeel ten opzichte van de weg dicht te rijden. Uiteindelijk is maar 7% van de binnenvaart gerelateerd aan afval.

Ruimer kader

Ook vanuit maatschappelijk standpunt kan de vraag worden gesteld of dergelijke afvaltrafieken over de weg getransporteerd moeten worden als er een alternatief voorhanden is. Ook in een ruimere context moeten bedrijven die zich langs een waterweg vestigen bij de inrichting van hun terrein meer rekening moeten houden met het gebruik van binnenvaart, aldus het VIL. Mogelijk is een rol weggelegd voor de overheid.

Deze pilot case kaderde binnen het project ‘ILSE’ (‘Innovative Logistics in waste management for a Sustainable Environment’) van het VIL. Samen met niet minder dan 18 bedrijven ging het VIL op zoek naar innovatieve logistieke concepten om afvallogistiek efficiënter en duurzamer te maken. Tot deze bedrijven behoorden zowel afvalgerelateerde ondernemingen als vertegenwoordigers uit de logistieke sector en de verwerkende industrie.