KB over nachtwerk in e-commerce nog deze week in Staatsblad

Het koninklijk besluit over het akkoord dat nachtwerk in de sector van de e-commerce mogelijk maakt, verschijnt op 18 maart in het Staatsblad. Dat heeft de woordvoerder van minister van Werk Kris Peeters aan Flows bevestigd.

Minister Peeters had vorige week in de Kamer aangekondigd dat de publicatie ‘eerstdaags’ zou gebeuren. De publicatiedatum is dus 18 maart.

Dat KB is belangrijk voor het implementeren van de maatregelen die eind december werden afgesproken tussen de sociale partners. Met de publicatie kan aan de slag gegaan worden met het afsluiten van cao's op ondernemingsniveau, die de invoering van nachtwerk in de e-commerce mogelijk maken.

Verschillende PC's

Zoals geweten is nachtwerk in de logistiek al mogelijk, maar niet in de distributiesector. Een akkoord hierover bereiken was moeilijk, omdat er meerdere paritaire comités daarbij gemoeid zijn. Dat zijn de PC's 201 (zelfstandige kleinhandel), 202 (bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren), 202.01 (subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven), 311 (grote kleinhandelszaken) en 312 (warenhuizen).

Het akkoord dat op 25 december werd bereikt voorziet dat de afspraken over nachtarbeid niet op sectorniveau gelden, maar op bedrijfsniveau moeten worden ingevuld. Het KB schetst het kader binnen de arbeidswet waaraan deze bedrijfsakkoorden moeten beantwoorden.

Dankzij het nachtwerk in de e-commerce hoopt men meer e-fulfilmenttaken in België te kunnen ontplooien of terug naar ons land te kunnen brengen.