Uitstekend rapport voor België in Port State Control

In de ‘white list’ van het Paris MOU over havenstaatcontrole is België opgeschoven naar de zesde plaats, zo blijkt uit het jaarverslag van de organisatie voor Port State Control. Dat is ook de Belgische reders een goede zaak.

“Een goede score Port State Control is erg belangrijk voor het imago van ons land als maritieme natie. Landen die een goede reputatie hebben, kunnen ook meer doorwegen op internationale besluitvorming”, onderstreept de FOD Mobiliteit en Vervoer. “Zo heeft de hoge White List-rangschikking bijgedragen tot de herverkiezing van België in de International Maritiem Organization Council.”

Eerder dit jaar had België als vlaggenland ook al een goed rapport gekregen van de International Chamber of Shipping.

Economisch voordeel

“Een positief imago van de schepen die onder Belgische vlag varen, biedt ook aanzienlijke economische en concurrentiële voordelen aan de Belgische rederijen en de Belgische maritieme sector in het algemeen”, zegt ook staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer.

Een goede score voor de vlag betekent onder meer dat Belgische schepen in buitenlandse havens minder vaak technische inspecties ondergaan, omdat die zich in de eerste plaats richten op schepen van landen die op de ‘grey’ en de ‘black list’ staan en dus een ongunstiger risicoprofiel hebben.

In België voert het directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer de (onaangekondigde) inspecties samen met erkende classificatiemaatschappijen uit, daar waar vele landen die controles volledig uitbesteed hebben.

Bijna 18.000 inspecties

Havenstaatcontrole gaat na of schepen de internationale voorschriften op het stuk van veiligheid en beveiliging, leef- en werkomstandigheden van de bemanning en milieubescherming naleven. Schepen die zware gebreken (blijven) vertonen, kunnen uit havens gebannen worden. Dat was vorig jaar elf keer het geval.

In totaal vonden vorig jaar in de 27 landen van het Paris MOU bijna 17.860 inspecties plaats, iets minder dan het jaar voordien maar iets meer dan in 2013. Zo’n 3,3% werd aan de wal gehouden tot vastgestelde gebreken verholpen waren, wat vergelijkbaar is met 2014. Algemeen daalde het aantal tekortkomingen wel met 10%.

Op de ‘white’ list staan 43 vlaggelanden, met Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als beste leerlingen in de klas. België moet als zesde nog Denemarken en Noorwegen laten voorgaan. Nederland staat twaalfde.

De ‘black list’ telt 11 namen, met Tanzania als grootste boosdoener, en de ‘grey list’ bestaat uit 19 vlaggenlanden.