Stukwerkers baat vaste containerdienst tussen Gent en Antwerpen uit

Stukwerkers neemt het roer van de vaste containerbinnenvaartlijn tussen Gent en Antwerpen zelf in handen, met Danser als operationele partner voor het eigenlijke vervoer per binnenschip. De dienst kan rekenen op steun van het Havenbedrijf Gent.

Het Havenbedrijf kondigde vorig jaar aan dat het op zoek ging naar een operator voor de uitbating van een regelmatige, ‘open access’ containerbinnenvaartdienst die minstens driemaal per week van en naar Antwerpen zou pendelen. Het trekt 200.000 euro uit om die vaste lijn over de drempel van opstartfase en volumeopbouw te helpen.

Ghent Seaport Container Barging

Uiteindelijk kwam niet een binnenvaartrederij maar een stouwer met het winnende concept voor de dag. Onder de naam ‘Ghent Seaport Container Barging’ gaat Stukwerkers de dienst zelf aansturen. “Die constructie geeft ons de vrijheid om partners te kiezen die het best bij dit strategisch project aanleunen”, legt commercial manager Frank Van Outryve uit. “Naar de lokale markt toe is die Gentse verankering bovendien een garantie dat de engagementen nagekomen zullen worden, al werken we in de eerste plaats voor de expediteurs en de deepsea-rederijen die hun opdrachten van de verladers krijgen.”

In de huidige fase kan de dienst, die enkele maanden geleden al uit de startblokken is gekomen, naar verluidt in de eerste plaats op volumes rekenen vanuit de automotive sector. Die is in Gent met spelers als Honda Europe, Volvo Cars en Volvo Trucks sterk vertegenwoordigd. Daarnaast zijn ook synergieën mogelijk met het Flanders Reefer Platform dat Stukwerkers met LDH Trans en het Antwerpse Foodcareplus opzette om van Gent een draaischijf te maken voor het vervoer per binnenschip van koelcontainers van en naar Antwerpen en Rotterdam.

Danser

De opslag en overslag van de laadkisten kan op de eigen terminals van Stukwerkers aan het Mercatordok en aan het Kluizendok gebeuren. In Antwerpen worden de “grote kaaien” van PSA, DP World en MSC bediend. Met PSA had Stukwerkers overigens al een samenwerking op het vlak van hinterlandvervoer.

Voor het vervoer per binnenschip van en naar Antwerpen treedt Danser als uitvoerende partij op. De binnenvaartoperator legt daarvoor schepen met een capaciteit van 90 teu in. Die doen Gent op dinsdag en vrijdag aan, met een derde aanloop die in functie van de vraag kan worden ingepast. De vaste frequentie van drie afvaarten per week in beide richtingen, die het Havenbedrijf als een minimum vooropstelde in zijn oproep tot kandidaten, dient “eind 2017” een feit te zijn.

Rechter- en linkeroever

Wanneer de terminal aan het Kluizendok weer operationeel is (die installatie werd getroffen door het uitvallen van de kraan en wordt momenteel verder uitgebouwd) zal de dienst ook daar gaan laden en lossen. “Wij willen zowel de rechteroever – met het Mercatordok en de sterke concentratie van automotive en logistiek – als de linkeroever van het zeekanaal – met het Kluizendok en heel wat industrie – aanbieden.”

Op andere routes kunnen desgevallend andere rederijen aan bod komen.  “We hebben niet de ambitie om zelf binnenschepen te gaan inleggen, maar we zijn ook niet met één partner getrouwd”, verduidelijkt Van Outryve nog. “Dit is een en-en-en-en-verhaal.”

Consolidatiehub

De nieuwe dienst past in het streven van de haven van Gent om uit te groeien tot een hub voor de consolidatie van containerstromen tussen de deepsea-havens van Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam enerzijds, de Gentse regio, Zuidwest-Vlaanderen en Noord-Frankrijk anderzijds. “De realisatie van deze intermodale verbinding met Antwerpen is de eerste schakel in dit verhaal”, klinkt het aan de kant van het Havenbedrijf.

De steun aan de nieuwe dienst valt in dit licht te zien. Het gaat om een bedrag van maximaal 200.000 euro over een periode van drie jaar. De toekenning gebeurt op basis van een verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal wekelijkse afvaarten en de vervoerde volumes.