Burgemeester: “Geen bijkomende natuurcompensaties in Beveren”

Bij een uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven wil Beveren niet opdraaien voor bijkomende compensaties of een hogere verkeersdruk moeten slikken, zegt burgemeester Marc Van de Vijver.

Van de twee meest rechtstreeks betrokken gemeenten op Linkeroever is Zwijndrecht nog een advies in voorbereiding, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). Over de inhoud wil hij niets kwijt zolang de tekst niet definitief is goedgekeurd.

Beveren

Beveren heeft de inspraakronde rond de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit wel al aangegrepen om een aantal opmerkingen te formuleren. “Wij hebben daarbij verschillende punten naar voor geschoven”, legt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) uit.

Zo vraagt de gemeente verder te bekijken hoe de capaciteit van de bestaande terminals verder kan worden opgedreven. “Dat is aan het Deurganckdok al gebeurd. De capaciteit die daar nu vooropgesteld wordt, ligt nu al hoger dan wat aanvankelijk was aangekondigd.”

Van de Vijver (foto) zegt ook “verwonderd te zijn” dat zo hard wordt ingezet op containers. “Logistiek is belangrijk, maar we moeten ruimte blijven voorzien voor industrie”, oordeelt hij.

Natuurcompensaties

De Oost-Vlaamse gemeente wil voorts ook dat duidelijk wordt berekend wat de impact van de verschillende varianten en bouwstenen voor dat project zal zijn op het stuk van natuurcompensaties, “zodat we achteraf niet voor verrassingen komen te staan”. Hij verwijst daarbij naar de problemen rond het GRUP en naar het arrest van het Europees Hof van Justitie over de proactieve aanpak die de haven van Antwerpen over natuurcompensatie hanteerde.

Op dat punt laat Van de Vijver geen twijfel bestaan over het standpunt van zijn gemeente. “Er kan – buiten wat nu voorzien is – geen sprake zijn van bijkomende natuurcompensaties op het grondgebied van Beveren. Daar bestaat geen draagvlak voor.”

Mobiliteit

Beveren wil dat ook de gevolgen van eventuele uitbreidingen op het stuk van mobiliteit goed in kaart gebracht worden en passende ingrepen worden voorzien. “Alles is aan het dichtslibben. Door de verhuis van MSC naar het Deurganckdok is de druk van vracht- en woon-werkverkeer nu al toegenomen. Alle gemeenten in de omgeving ondervinden dat probleem.”

“We moeten dringend werk maken van een betere mobiliteit. Welvaart creëren is een goede zaak, maar het mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid”, luidt de boodschap van de burgemeester van Beveren. Hij betreurt in die context bijvoorbeeld dat Vlaanderen in het dossier van de verbinding tussen E34 en N70 rondjes blijft draaien.

Jean-Louis Vandevoorde