2015 was boekhoudkundig bloedbad voor scheepvaart

Behalve voor de tankvaart was 2015 voor de internationale scheepvaart een jaar om snel te vergeten. De waarde van scheepvaartactiva smolt met tientallen miljarden dollar. De sector moet ook dringend de klimaatuitdaging aanpakken, zegt makelaar BRS.

“Scheepvaart is zijn luister kwijt.” Dat schrijft voorzitter Tim Jones in zijn voorwoord op het jaarverslag van de maritieme dienstengroep BRS (Barry Rogliano Salles). Hij opent dat voorwoord met een cijfer dat die ‘ontluistering’ perfect illustreert: BRS raamt het verlies aan marktwaarde van scheepvaartactiva vorig jaar op niet minder dan 65 miljard dollar.

Energie en klimaat

Jones gaat ook in op de impact van de veranderende patronen inzake energieverbruik. Die zijn voor de sector van doorslaggevend belang, onderstreept hij, want in volume heeft 40% van het wereldwijde maritieme vervoer te maken met steenkool, olie of gas.

“Consolidatie is niet langer goed genoeg”, stelt de BRS-voorzitter vast. Schaalvergroting heeft als antwoord op de uitdagingen van een veranderende economie stilaan zijn grenzen bereikt, vindt hij. “Markten breiden niet oneindig uit.”

“Vandaag groeit de bewustwording dat de wereldhandel niet alleen aangedreven zal worden door de kostprijs van energie, maar ook door de gevolgen van de klimaatopwarming.” Scheepvaart zal nieuwe manieren moeten vinden om “agressieve doelstellingen” te halen. “SECA’s zijn nog maar het begin.”

Achterstand

De scheepvaart zelf heeft nog werk voor de boeg. “Onze sector, die zowat 2,5% van de wereldwijde broeikasgasemissies vertegenwoordigt, hinkt ver achter op de auto- en luchtvaartindustrie in het uitdenken van groenere transportoplossingen”, schrijft Jones.

Onzekerheid overheerst. “Zullen scheepvaartcontracten toegekend worden aan operatoren die minder vervuilen? Zullen industriële verladers die kiezen voor groenere carriers, daar een tastbare return voor krijgen?”

Jones verwacht dat echte verandering van de betrokken bedrijven zelf zal komen, op aansturen van investeerders en consumenten.

“Onze sector moet objectieve en meetbare standaarden op een wereldwijde basis in het leven roepen. We moeten met internationale organisaties samenwerken om ervoor te zorgen dat minder vervuilen een bonus oplevert.” Alleen zo kan volgens Tim Jones een deugdzame kentering op gang getrokken worden. “De wereld, onze maritieme wereld, heeft die verandering echt nodig.”