OPINIE: “Moeten we ook sociale dumping in de logistiek toelaten?"

Frank Moreels

Het nieuws dat Zalando zijn nieuw logistiek centrum niet in België maar in Nederland wil vestigen, blijft de gemoederen beroeren. De webwinkel zou er met gedetacheerde Poolse werknemers willen werken. Ook de verklaring over het sociaal klimaat in Wallonië viel niet in goede aarde bij BTB-topman Frank Moreels.

Frank Moreels

Het bericht dat Zalando zijn nieuw logistiek centrum niet in België maar in Nederland zou vestigen, haalt de laatste dagen de media. COMEOS, werkgeversorganisatie voor de distributie en de handel, gebruikt dit nieuws om het gebrek aan flexibiliteit in ons land te hekelen. Zij krijgt bijval van politici zoals vicepremier Alexander Decroo. Die vraagt dat de regering haar dereguleringsbeleid blijft verderzetten en nog meer flexibiliteit gaat opleggen, zonder inspraak van de vakbonden. De Waalse minister Jeholet van zijn kant doet er nog een schepje bovenop, verwijzend naar “het slechte sociale klimaat”, vooral in Wallonië. In zijn ogen lijden de Waalse werknemers aan de stakingsziekte. Om al die redenen zou Zalando dus beslist hebben niet bij ons maar bij onze Noorderburen te investeren.

In de transport- en de logistieke sector kan nacht- en weekendarbeid al sinds jaren. In het Paritair Comité Transport & Logistiek bestaat de mogelijkheid om akkoorden rond deze flexibele arbeidsvormen te sluiten. Het aantal ondernemingen dat dergelijke bedrijfsakkoorden gesloten heeft, is trouwens niet meer op twee handen te tellen. Het zijn er meerdere tientallen. Alle grote logistieke ondernemingen hebben akkoorden rond dit thema gesloten: Ceva, DHL, Excel, DSV, K&N, H&M, enzovoort.

Politici zouden er beter aan doen zich correct te informeren alvorens valse waarheden in de pers te verkondigen. De vakbonden in de logistieke sector hebben altijd hun verantwoordelijkheid genomen en billijke akkoorden onderhandeld voor zowel de werknemers als voor de bedrijven. Dat men andere redenen zoekt in plaats van in deze de vakbonden aan te vallen.

Politici zouden er beter aan doen zich correct te informeren alvorens valse waarheden in de pers te verkondigen

Dat bewijst het feit dat tal van logistieke bedrijven — onder andere H&M in Ghlin en Ceva in Courcelles — zich de jongste jaren in Wallonië vestigden. Sinds H&M zijn logistiek centrum in Ghlin vestigde, is de capaciteit daar gestadig gestegen. Wij denken niet dat H&M zich daar gevestigd en uitgebreid zou hebben als het daar de ‘sociale Far West’ is.

De hele discussie over flexibiliteit gaat over het soort flexibiliteit dat we in onze samenleving willen aanvaarden. Willen wij steeds kleinere minijobs, onderbroken diensten, oproepcontracten, enzovoort? Dus eigenlijk een geïnstitutionaliseerde precariteit? Of willen we een via het sociaal overleg geregelde en omkaderde flexibiliteit waarbij iedereen wint?

Na de beslissing van Zalando stelt zich de vraag of we ook sociale dumping in de logistiek moeten toelaten. Uit betrouwbare bron weten wij dat in de kerstperiode Poolse (zogezegd gedetacheerde) werknemers in het vroegere recreatiecentrum Vossemeren in Lommel verbleven. Zij waren werkzaam in logistieke bedrijven in Nederland (waaronder Ingram Micro) en werden ernaartoe gebracht en teruggebracht met minibusjes. Zelfs vandaag nog zouden een veertigtal Polen in Lommel verblijven, die als gedetacheerde werknemers in de logistiek in Nederland tewerkgesteld worden.

Willen wij echt dit soort werk in de logistieke sector in België? Is het dit soort banen dat wij willen aantrekken? Men moet goed nadenken en Europese regels invoeren om deze ‘race to the bottom’ een halt toe te roepen. Uiteindelijk dreigen de slechte superflexibele jobs de goede te verdrijven. Misschien kan minister Decroo zijn Nederlandse collega op een van hun volgende ontmoetingen eens over dit soort oneerlijke concurrentie aanpakken.

Philippe Van Dooren

Reageren? Mail naar opinie@flows.be