North Sea Port kiest voor vast havengeld voor alle locaties

North Sea Port hanteert vanaf 2021 één tarief voor alle havens. Er komt een basistarief per soort schip plus een variabel ladingtarief. Voor binnenvaartschepen geldt een lager basistarief als ze in meer dan een NSP-haven moeten laden of lossen.

Voor zeeschepen wordt het basistarief 0,48 euro/brutotonnage. Daarnaast geldt er een grote variatie in de tarieven voor de lading. Met name bij vloeibare en droge bulk zijn er veel verschillen. Zo is het hoogste tarief voor (petro)chemie: 0,49 euro per ladington en het laagste tarief voor zand en grind 0,15 euro per ladington. Voor stukgoederen wordt 0,25 euro per ladington in rekening gebracht. Containers met een gewicht minder dan 7.000 brutotonnage kosten 0,13 euro per ladington. Stijgt het gewicht boven de 7.000 brutotonnage dan is een tarief verschuldigd van 0,50 euro per ladington. Voor zeeschepen die maar gedeeltelijk zijn beladen, geldt een lager basistarief (0,38 euro/brutotonnage) en lagere ladingtarieven.

Korting voor binnenvaart

Voor roro-schepen geldt: hoe groter het aantal lijnmeters, des te lager het tarief. Dat varieert van 0,51 euro voor een schip met een lijnmeter tot met 400.000 tot 0,36 euro voor een schip met een lijnmeter van meer dan 2.000.000. Binnenvaartschepen die in meer dan een van de havens van North Sea Port laden of lossen, krijgen korting op het basistarief. Meert een schip maar in één haven aan, dan betaalt het als basistarief 0,096 euro/brutoton tegen 0,0089 euro bij het aandoen van meer havens.

Korting voor 'groene schepen'

North Sea Port wil met het ene tarief de administratieve rompslomp voor rederijen verminderen. Rederijen die vaker de havens van North Sea Port aanlopen, krijgen korting. Dat geldt ook voor schepen die voldoen aan de eisen van de Environmental Ship Index (ESI). Ook op de verschillende ladingtarieven zijn kortingen mogelijk. 

Adrie Boxmeer