Lode Verkinderen 25 jaar aan boord bij transportfederatie TLV

Nieuws, Mensen
Yannick De Spiegeleir
Lode Verkinderen (TLV)
Lode Verkinderen (TLV) © TLV

Als directeur van Transport en Logistiek Vlaanderen staat Lode Verkinderen op het voorplan om de belangen van het wegvervoer te verdedigen. Intussen is hij een kwarteeuw aan boord bij de beroepsorganisatie. Tijd voor een terug- en vooruitblik.

Het was in 1999 dat Verkinderen als twintiger de overstap maakte van SEA-Invest naar de juridische dienst van het toenmalige SAV, zoals TLV toen nog heette. “Mijn interesse voor het wegvervoer was al gewekt toen ik als student al liftend per vrachtwagen huiswaarts keerde tijdens en na een jaar Erasmus in Italië. Een tweede link was De Lloyd (de voorloper van Flows, red.) waar men bij SEA-Invest ook een abonnement op had. Naast de artikels met een maritieme inslag, las ik met veel interesse ook alles wat over wegvervoer handelde.”

Toch kwam Verkinderen relatief onbeslagen op het ijs, maar bij de beroepsfederatie kreeg hij op de juridische dienst meteen alle kansen om zich te bewijzen. “Ik was als jurist meteen verantwoordelijk voor het ledenadvies. Amper anderhalf jaar later, in 2002, werd ik adjunct van de toenmalige secretaris-generaal en had ik al behoorlijk wat stappen gezet in het verdedigen van de collectieve belangen. Nadat mijn voorgangster op pensioen ging, werd ik eindverantwoordelijke van de organisatie. Ik was toen amper 32”, vertelt Verkinderen. “Naast individuele dienstverlening en collectieve belangenverdediging kreeg ik ook nog andere verantwoordelijkheden, zoals de financiële gezondheid van onze organisatie bewaken. Samen met een team met heel wat jaren ervaring op de teller is dat goed gelukt, mag ik zeggen.”

Decarbonisering

Met 25 jaar op de teller vindt Verkinderen de transportsector nog steeds ongemeen boeiend. Zo behaalde hij vorig jaar nog zijn rijbewijs C om een vrachtwagen te kunnen besturen. “Het is nuttig om je te beroepen op ervaring, maar net als de ondernemingen in onze sector moeten ook wij onszelf steeds heruitvinden, door bijvoorbeeld meer en meer in te zetten op digitalisering. En toen ik begon zat de komst van Euro 3-trucks in de pijplijn, intussen zitten we bijna aan Euro 7 en dan hebben we het nog niet gehad over de decarbonisering. Het is een uitdaging die onze sector nog jaren zal domineren. Mede dankzij de evenwichtige vervangingsratio die er is bij onze ondernemingen heb ik vertrouwen dat die omslag tot een goede einde zal gebracht worden.”

Toch is het niet al rozengeur en maneschijn geeft Verkinderen ruiterlijk toe. “De uitdagingen rond eerlijke concurrentie en meer bepaald de vrije cabotage lopen als een rode draad doorheen mijn carrière. Door het stilzitten van de overheid is er helaas nog steeds sprake van een ernstige loonhandicap en dan geldt zelfs in vergelijking met onze buurlanden, om over de rest van de EU maar te zwijgen. In dat opzicht dreigt de geschiedenis zich te herhalen met de huidige gunstmaatregelen voor Oekraïense wegvervoerders ondanks het feit dat Oekraïne vandaag nog steeds geen deel uitmaakt van Europa.

Duurzaamheidsrapportering

De TLV-directeur wijst ook op de toenemende administratieve verplichtingen en meer in het bijzonder de duurzaamheidsrapportering die vanaf volgend jaar van start gaat voor beursgenoteerde ondernemingen. “Ik blijf erop wijzen dat de gemiddelde transportonderneming in Vlaanderen bestaat uit 7,3 voltijds equivalenten. Daaruit moet je afleiden dat het overgrote deel van de transportondernemingen minder dan vijf medewerkers telt.” Toch zullen die transporteurs als leveranciers van beursgenoteerde bedrijven ook data moeten aanleveren.

Koepelconfederatie

Naast TLV telt ons land met Febetra en UPTR nog twee beroepsfederaties voor wegvervoer. Samen bundelden ze vorig jaar de krachten in de koepelconfederatie Transport & Logistics Belgium (TLB). “Ook al voor er sprake was van TLB werden er, vaak achter de schermen, samengewerkt voor de collectieve belangenbehartiging in belangrijke dossiers, maar de individuele dienstverlening aan leden zit tot op vandaag niet in het takenpakket van TLB. Als TLV is onze claim daar dat de we de meest dynamische organisatie zijn die streeft naar de beste kwaliteit in dienstverlening. Bovendien gaan we prat op ons Vlaamse karakter. De eigenheid van de gewesten in ons land is er en daar spelen wij op in.”

Ondanks alle uitdagingen die op de weg liggen, kijkt Verkinderen met een positieve blik naar de toekomst. “Ik zie voldoende parameters om het goederenvervoer over de weg een goede toekomst te voorspellen. De combinatie van de economische groei en het chauffeurstekort biedt onze sector de kans om een betere plaats in te nemen in een competitieve wereld. Er is een gigantisch potentieel voor goede, slimme en flexibele ondernemers. Als sector kunnen we nu eenmaal van het kleinste zakje zout tot de grootste ondeelbare goederen deur tot deur aanbieden.”

Wendbaarheid

Al geeft Verkinderen in één adem ook aan dat transportondernemers de nodige wendbaarheid aan de dag zullen moeten leggen. “In tegenstelling tot de afgelopen 70 jaar zal de vraag niet meer zijn: waar vind ik de goedkoopste diesel, maar wel: welke soort energie en aandrijving kan ik best kiezen voor een bepaalde opdracht. Het antwoord zal veel complexer zijn. Je kan dan ook concluderen dat men achteruit mag kijken om te leren, maar niet om te verwachten dat het in de toekomst op dezelfde manier zal gerealiseerd worden.”

Lode Verkinderen 25 jaar aan boord bij transportfederatie TLV – Flows

Lode Verkinderen 25 jaar aan boord bij transportfederatie TLV

Nieuws, Mensen
Yannick De Spiegeleir
Lode Verkinderen (TLV)
Lode Verkinderen (TLV) © TLV

Als directeur van Transport en Logistiek Vlaanderen staat Lode Verkinderen op het voorplan om de belangen van het wegvervoer te verdedigen. Intussen is hij een kwarteeuw aan boord bij de beroepsorganisatie. Tijd voor een terug- en vooruitblik.

Het was in 1999 dat Verkinderen als twintiger de overstap maakte van SEA-Invest naar de juridische dienst van het toenmalige SAV, zoals TLV toen nog heette. “Mijn interesse voor het wegvervoer was al gewekt toen ik als student al liftend per vrachtwagen huiswaarts keerde tijdens en na een jaar Erasmus in Italië. Een tweede link was De Lloyd (de voorloper van Flows, red.) waar men bij SEA-Invest ook een abonnement op had. Naast de artikels met een maritieme inslag, las ik met veel interesse ook alles wat over wegvervoer handelde.”

Toch kwam Verkinderen relatief onbeslagen op het ijs, maar bij de beroepsfederatie kreeg hij op de juridische dienst meteen alle kansen om zich te bewijzen. “Ik was als jurist meteen verantwoordelijk voor het ledenadvies. Amper anderhalf jaar later, in 2002, werd ik adjunct van de toenmalige secretaris-generaal en had ik al behoorlijk wat stappen gezet in het verdedigen van de collectieve belangen. Nadat mijn voorgangster op pensioen ging, werd ik eindverantwoordelijke van de organisatie. Ik was toen amper 32”, vertelt Verkinderen. “Naast individuele dienstverlening en collectieve belangenverdediging kreeg ik ook nog andere verantwoordelijkheden, zoals de financiële gezondheid van onze organisatie bewaken. Samen met een team met heel wat jaren ervaring op de teller is dat goed gelukt, mag ik zeggen.”

Decarbonisering

Met 25 jaar op de teller vindt Verkinderen de transportsector nog steeds ongemeen boeiend. Zo behaalde hij vorig jaar nog zijn rijbewijs C om een vrachtwagen te kunnen besturen. “Het is nuttig om je te beroepen op ervaring, maar net als de ondernemingen in onze sector moeten ook wij onszelf steeds heruitvinden, door bijvoorbeeld meer en meer in te zetten op digitalisering. En toen ik begon zat de komst van Euro 3-trucks in de pijplijn, intussen zitten we bijna aan Euro 7 en dan hebben we het nog niet gehad over de decarbonisering. Het is een uitdaging die onze sector nog jaren zal domineren. Mede dankzij de evenwichtige vervangingsratio die er is bij onze ondernemingen heb ik vertrouwen dat die omslag tot een goede einde zal gebracht worden.”

Toch is het niet al rozengeur en maneschijn geeft Verkinderen ruiterlijk toe. “De uitdagingen rond eerlijke concurrentie en meer bepaald de vrije cabotage lopen als een rode draad doorheen mijn carrière. Door het stilzitten van de overheid is er helaas nog steeds sprake van een ernstige loonhandicap en dan geldt zelfs in vergelijking met onze buurlanden, om over de rest van de EU maar te zwijgen. In dat opzicht dreigt de geschiedenis zich te herhalen met de huidige gunstmaatregelen voor Oekraïense wegvervoerders ondanks het feit dat Oekraïne vandaag nog steeds geen deel uitmaakt van Europa.

Duurzaamheidsrapportering

De TLV-directeur wijst ook op de toenemende administratieve verplichtingen en meer in het bijzonder de duurzaamheidsrapportering die vanaf volgend jaar van start gaat voor beursgenoteerde ondernemingen. “Ik blijf erop wijzen dat de gemiddelde transportonderneming in Vlaanderen bestaat uit 7,3 voltijds equivalenten. Daaruit moet je afleiden dat het overgrote deel van de transportondernemingen minder dan vijf medewerkers telt.” Toch zullen die transporteurs als leveranciers van beursgenoteerde bedrijven ook data moeten aanleveren.

Koepelconfederatie

Naast TLV telt ons land met Febetra en UPTR nog twee beroepsfederaties voor wegvervoer. Samen bundelden ze vorig jaar de krachten in de koepelconfederatie Transport & Logistics Belgium (TLB). “Ook al voor er sprake was van TLB werden er, vaak achter de schermen, samengewerkt voor de collectieve belangenbehartiging in belangrijke dossiers, maar de individuele dienstverlening aan leden zit tot op vandaag niet in het takenpakket van TLB. Als TLV is onze claim daar dat de we de meest dynamische organisatie zijn die streeft naar de beste kwaliteit in dienstverlening. Bovendien gaan we prat op ons Vlaamse karakter. De eigenheid van de gewesten in ons land is er en daar spelen wij op in.”

Ondanks alle uitdagingen die op de weg liggen, kijkt Verkinderen met een positieve blik naar de toekomst. “Ik zie voldoende parameters om het goederenvervoer over de weg een goede toekomst te voorspellen. De combinatie van de economische groei en het chauffeurstekort biedt onze sector de kans om een betere plaats in te nemen in een competitieve wereld. Er is een gigantisch potentieel voor goede, slimme en flexibele ondernemers. Als sector kunnen we nu eenmaal van het kleinste zakje zout tot de grootste ondeelbare goederen deur tot deur aanbieden.”

Wendbaarheid

Al geeft Verkinderen in één adem ook aan dat transportondernemers de nodige wendbaarheid aan de dag zullen moeten leggen. “In tegenstelling tot de afgelopen 70 jaar zal de vraag niet meer zijn: waar vind ik de goedkoopste diesel, maar wel: welke soort energie en aandrijving kan ik best kiezen voor een bepaalde opdracht. Het antwoord zal veel complexer zijn. Je kan dan ook concluderen dat men achteruit mag kijken om te leren, maar niet om te verwachten dat het in de toekomst op dezelfde manier zal gerealiseerd worden.”