Flows verkiezingsreeks: politieke vragen voor Lode Verkinderen (TLV)

Interview, Wegtransport
Koen Dejaeger
Lode Verkinderen van TLV
Lode Verkinderen van TLV © TLV

Naar aanleiding van de verkiezingen legde Flows een paar vragen voor aan enkele sleutelspelers in de logistieke wereld. Vandaag laten we Lode Verkinderen (directeur van TLV) aan het woord: “De Belgische transporteur gaat nog altijd gebukt onder de hoogste sociale en fiscale lasten.”

In de aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 9 juni polste Flows welke prioriteiten de maritieme en logistieke sector heeft voor de politiek. Directeur van TLV Lode Verkinderen geeft in deze bijdrage aan in welke dossiers er vooruitgang werd geboekt, en welke zaken er op de lange baan werden geschoven …

Wat is voor u het belangrijkste dossier dat op tafel ligt voor de periode 2024-2029?

Lode Verkinderen: “Dan kies ik toch voor de uitdaging van de bereikbaarheid van de lokale economie. Tonnageverboden leiden namelijk tot omwegen, een lagere beladingsgraad voor trucks, extra kosten en zelfs extra uitstoot. Lokale overheden zweren nog te vaak bij een kortzichtig “er staan hier te veel vrachtwagens geparkeerd, en er rijden er te veel”. De lokale én vooral gewestelijke overheden moeten dringend hun verantwoordelijkheid opnemen. Goederenvervoer brengt veel meer lusten dan ze willen erkennen.”

Welke politieke doorbraak uit de voorbije legislatuur heeft u aangenaam verrast?

“Eigenlijk heeft vooral een marktontwikkeling me positief verrast, met name het feit dat de batterijtechnologie in de afgelopen 5 jaar veel sneller evolueerde dan we voor mogelijk hielden. Nu is het gebruik van elektrische vrachtwagens niet langer een verhaal van technologische onmogelijkheid of uiterst beperkte toepassingen. We slaagden er ook in om de politiek een subsidie te laten toekennen voor wie durft een veel duurdere e-truck te kopen.”

“En bij de bestelwagens overtuigden we de regering er in recordtempo van om het rijbewijs B als voldoende te doen aanvaarden voor BEV’s (batterij elektrische voertuigen, red.) tot 4.250 kg.”

“Het is allemaal nog veel te weinig, maar toch een begin, een resultaat dat we niet verwachtten 5 jaar geleden. Er is nog een lange weg af te leggen voor zero-emissietrucks competitief zijn met hun dieselvariant. Maar de evolutie naar zero-emissie komt er ook voor zware voertuigen aan. TLV houdt voorlopig vast aan de technologieneutraliteit. Nu nog de rekening betalen. Daarvoor kijken we uiteraard ook naar de verlader.”

In welk dossier werd er amper of geen vooruitgang geboekt?

“De Belgische transporteur gaat nog altijd gebukt onder de hoogste sociale en fiscale lasten. Zelfs de nieuwe EU-regels van het Mobility Package hielpen de concurrentievoorwaarden niet of onvoldoende herstellen. Hier bleef de politiek duidelijk in gebreke. Vanuit TLV blijven we hameren op de oplossingen. Er is niet alleen nood aan voldoende controles op de bestaande regels. Maar we pleiten ook voor een structurele verlaging van de loonkost door de niet-productieve uren onbelast te laten.”

Is het Europese beleid voldoende in harmonie met het lokale beleid?

“Een goed beleid inzake goederenvervoer is onmogelijk op het lokale niveau, en heeft zijn plaats op de hoogst mogelijke schaal. Goederenstromen zijn zelfs mondiaal. En een eerlijk speelveld tussen regio’s, landen, maar ook havens en operatoren, creëer je niet door lokale oplossingen.”

“Langs de andere kant blijft de EU als instelling toch wel een ivoren toren, soms ver van de realiteit. Ook inzake de green deal is dat voor mij nog maar eens bewezen. Hoe lager het niveau, hoe groter de kans dat er ook echt naar het werkterrein geluisterd wordt. Het is dus een moeilijk evenwicht, maar meestal niet in harmonie.”

Hebben politici voldoende voeling met de haven/logistiek?

“Allerminst, en jammer genoeg stemmen goederen niet mee op 9 juni. Op zo goed als alle niveaus ontbreekt niet alleen de politieke moed om het belang van onze sector te bevestigen, maar vaak ook, zeker op lokaal niveau, simpelweg de dossierkennis om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zeker inzake goederenvervoer over de weg domineert nog steeds het negatieve discours, in plaats van de toegevoegde waarde ervan te erkennen.”

Welke politicus heeft u het meest geïnspireerd?

“TLV werkt graag samen met eender welke partij of persoon, die op de plaats van pakweg minister terechtkomt om, liefst toch, het verschil te proberen maken. Ik noem liever geen namen, maar stel vast dat een politicus meerdere kwaliteiten en acties moet combineren. Hij of zij moet niet alleen permanent met een open geest luisteren naar de sector. Bovendien moet een politicus een realistische langetermijnstrategie ontwikkelen, die visie verdedigen bij de rest van een regering, en jarenlang keihard werken om resultaat te kunnen bereiken. Laat het mij erop houden dat mijn ervaring me leert dat niet alle ministers wat mij betreft even geslaagd zijn op die toetsen.”

Flows verkiezingsreeks: politieke vragen voor Lode Verkinderen (TLV) – Flows

Flows verkiezingsreeks: politieke vragen voor Lode Verkinderen (TLV)

Interview, Wegtransport
Koen Dejaeger
Lode Verkinderen van TLV
Lode Verkinderen van TLV © TLV

Naar aanleiding van de verkiezingen legde Flows een paar vragen voor aan enkele sleutelspelers in de logistieke wereld. Vandaag laten we Lode Verkinderen (directeur van TLV) aan het woord: “De Belgische transporteur gaat nog altijd gebukt onder de hoogste sociale en fiscale lasten.”

In de aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 9 juni polste Flows welke prioriteiten de maritieme en logistieke sector heeft voor de politiek. Directeur van TLV Lode Verkinderen geeft in deze bijdrage aan in welke dossiers er vooruitgang werd geboekt, en welke zaken er op de lange baan werden geschoven …

Wat is voor u het belangrijkste dossier dat op tafel ligt voor de periode 2024-2029?

Lode Verkinderen: “Dan kies ik toch voor de uitdaging van de bereikbaarheid van de lokale economie. Tonnageverboden leiden namelijk tot omwegen, een lagere beladingsgraad voor trucks, extra kosten en zelfs extra uitstoot. Lokale overheden zweren nog te vaak bij een kortzichtig “er staan hier te veel vrachtwagens geparkeerd, en er rijden er te veel”. De lokale én vooral gewestelijke overheden moeten dringend hun verantwoordelijkheid opnemen. Goederenvervoer brengt veel meer lusten dan ze willen erkennen.”

Welke politieke doorbraak uit de voorbije legislatuur heeft u aangenaam verrast?

“Eigenlijk heeft vooral een marktontwikkeling me positief verrast, met name het feit dat de batterijtechnologie in de afgelopen 5 jaar veel sneller evolueerde dan we voor mogelijk hielden. Nu is het gebruik van elektrische vrachtwagens niet langer een verhaal van technologische onmogelijkheid of uiterst beperkte toepassingen. We slaagden er ook in om de politiek een subsidie te laten toekennen voor wie durft een veel duurdere e-truck te kopen.”

“En bij de bestelwagens overtuigden we de regering er in recordtempo van om het rijbewijs B als voldoende te doen aanvaarden voor BEV’s (batterij elektrische voertuigen, red.) tot 4.250 kg.”

“Het is allemaal nog veel te weinig, maar toch een begin, een resultaat dat we niet verwachtten 5 jaar geleden. Er is nog een lange weg af te leggen voor zero-emissietrucks competitief zijn met hun dieselvariant. Maar de evolutie naar zero-emissie komt er ook voor zware voertuigen aan. TLV houdt voorlopig vast aan de technologieneutraliteit. Nu nog de rekening betalen. Daarvoor kijken we uiteraard ook naar de verlader.”

In welk dossier werd er amper of geen vooruitgang geboekt?

“De Belgische transporteur gaat nog altijd gebukt onder de hoogste sociale en fiscale lasten. Zelfs de nieuwe EU-regels van het Mobility Package hielpen de concurrentievoorwaarden niet of onvoldoende herstellen. Hier bleef de politiek duidelijk in gebreke. Vanuit TLV blijven we hameren op de oplossingen. Er is niet alleen nood aan voldoende controles op de bestaande regels. Maar we pleiten ook voor een structurele verlaging van de loonkost door de niet-productieve uren onbelast te laten.”

Is het Europese beleid voldoende in harmonie met het lokale beleid?

“Een goed beleid inzake goederenvervoer is onmogelijk op het lokale niveau, en heeft zijn plaats op de hoogst mogelijke schaal. Goederenstromen zijn zelfs mondiaal. En een eerlijk speelveld tussen regio’s, landen, maar ook havens en operatoren, creëer je niet door lokale oplossingen.”

“Langs de andere kant blijft de EU als instelling toch wel een ivoren toren, soms ver van de realiteit. Ook inzake de green deal is dat voor mij nog maar eens bewezen. Hoe lager het niveau, hoe groter de kans dat er ook echt naar het werkterrein geluisterd wordt. Het is dus een moeilijk evenwicht, maar meestal niet in harmonie.”

Hebben politici voldoende voeling met de haven/logistiek?

“Allerminst, en jammer genoeg stemmen goederen niet mee op 9 juni. Op zo goed als alle niveaus ontbreekt niet alleen de politieke moed om het belang van onze sector te bevestigen, maar vaak ook, zeker op lokaal niveau, simpelweg de dossierkennis om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zeker inzake goederenvervoer over de weg domineert nog steeds het negatieve discours, in plaats van de toegevoegde waarde ervan te erkennen.”

Welke politicus heeft u het meest geïnspireerd?

“TLV werkt graag samen met eender welke partij of persoon, die op de plaats van pakweg minister terechtkomt om, liefst toch, het verschil te proberen maken. Ik noem liever geen namen, maar stel vast dat een politicus meerdere kwaliteiten en acties moet combineren. Hij of zij moet niet alleen permanent met een open geest luisteren naar de sector. Bovendien moet een politicus een realistische langetermijnstrategie ontwikkelen, die visie verdedigen bij de rest van een regering, en jarenlang keihard werken om resultaat te kunnen bereiken. Laat het mij erop houden dat mijn ervaring me leert dat niet alle ministers wat mij betreft even geslaagd zijn op die toetsen.”